TDK szervezet

Szervezet

2010-09-01

Elnök: Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár
Cím: Gép- és Terméktervezési Intézet
A/3. épület I. emelet 110. szoba
Tel: 12-72
E-mail: v.bognar.gabriella@uni-miskolc.hu, matvbg@uni-miskolc.hu

Titkár: Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna egyetemi docens
Cím: Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
A/2. épület I.em. 4.
Tel: 16 - 97 Fax: 565-192
E-mail: alkduf@uni-miskolc.hu

Kari képviselők

2010-09-01

Állam- és Jogtudományi Kar
http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/tdk/tdk_index.htm
Elnök: Dr. Pásztorné dr. Erdõs Éva egyetemi docens
Cím: Pénzügyi Jogi Tanszék
A/6. épület, 208. szoba
Tel: 11-61 Fax: 06 46 565-111/11-43
E-mail: jogerdos@uni-miskolc.hu

Titkár: Dr. Varga Zoltán dékánhelyettes, egyetemi docens
Cím: Pénzügyi Jogi Tanszék
A/6. épület, 209. szoba
Tel: 11-43 Fax: 06 46 565-111/11-43
E-mail: civdrvz@uni-miskolc.huMûszaki Anyagtudományi Kar
http://www.mak.uni-miskolc.hu/bizttsagok/munkabizottsagok/#12
Elnök: Prof. Dr. Mertinger Valéria intézetigazgató, egyetemi tanár
Cím: Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet
Tel: 15-45, B/1 fsz. 3.
E-mail: femvali@uni-miskolc.hu

Titkár: Dr. Benke Márton egyetemi docens 
Cím: Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet
B/1. épület I.em. 109. szoba
Tel: 22-77 
E-mail: fembenke@uni-miskolc.hu, martonbenke81@gmail.com

Hallgatói képviselő:


Bölcsészettudományi Kar
Elnök: Dr. Horváth Emőke egy. docens
Cím: Történettudományi Intézet
B/2. épület IV. em. 408. szoba
Tel: 46/565-223, vagy 21-65, 21-60 
E-mail: hor11775@t-online.hu

Titkár: Dr. Fekete Sándor egyetemi adjunktus 
Cím: Politikatudományi Tanszék
B/2. épület, I.em. 100. szoba
Tel: 23-28 Fax: 565-232
E-mail: bolblack@uni-miskolc.hu

Hallgatói képviselő: 


Gazdaságtudományi Kar
http://slave.gtk.uni-miskolc.hu/
Elnök: Dr. Musinszki Zoltán dékánhelyettes, egyetemi docens
Cím: Pénzügy és Számvitel Intézet
A/4. épület, II. em. 215. sz.
Tel: 22-13
E-mail: stmusiz@uni-miskolc.hu


Titkár: Dr. Berényi László egyetemi docens

Cím: Vezetéstudományi Intézet

A/4. épület, III.em. 312.sz.

Tel: 17-73

E-mail: szvblaci@uni-miskolc.hu
 


Kari felelős: Dr. Szilágyi Roland dékánhelyettes, egyetemi docens
Cím: Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet
A/4. épület IV. em. 421. szoba
Tel: 11-79
E-mail: strolsz@uni-miskolc.hu

Hallgatói képviselő: 


Gépészmérnöki és Informatikai Kar
http://www.gepesz.uni-miskolc.hu
Elnök: Dr. Takács Ágnes Judit egyetemi docens
Cím: Gép- és Terméktervezési Intézet 
A/3. épület I. em. 107.sz.
Tel: 12-83
E-mail: takacs.agnes@uni-miskolc.hu


 

Titkár: Homonnai Emese igazgatási ügyintéző
Cím: Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatal
A/4. épület I. em. 131. szoba
Tel: 10-21 Fax: 563-453
E-mail: gkdh4@uni-miskolc.hu

Hallgatói képviselő: 


Mûszaki Földtudományi Kar
Elnök: Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens
Cím: Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
A/4. ép. II. emelet
Tel: 17-08
E-mail: ejtblj@uni-miskolc.hu

Titkár: Dr Németh Norbert egyetemi docens
Cím: Földtani-Teleptani Intézeti Tanszék
A/3. épület III. em. 320. szoba
Tel: 12-22
E-mail: foldnn@uni-miskolc.hu

Hallgatói képviselő: Egészségügyi Kar
http://www.uni-miskolc.hu/~wwweti/tdk.html
Elnök: Prof. Dr. Fodor Bertalan egyetemi tanár
Cím: Egészségfejlesztési Módszertani Intézet


B3-B4. II. 208.
Tel: 06/46/565-111/22-15 
E-mail: fodor@uni-miskolc.hu

Titkár: Dr. Lukács Andrea egyetemi docens
Cím: Elméleti Egészségtudományi és Egészségügyi Szervező Intézeti Tanszék


B3-B4. II. 211.
Tel: 06/46/565-111/26-81 vagy 22-15
E-mail: lukacs.andrea@uni-miskolc.hu

Hallgatói képviselő:Bartók Béla Zenemûvészeti Intézet
Elnök: Dr. Széplaki Zoltán művésztanár
Cím: Zenepalota 215
Tel: 343-800
E-mail: zenblock@uni-miskolc.hu

Titkár: Dr. Gáspárné Tóth Marica főiskolai adjunktus
Cím: Zenepalota II.
Tel: 27-10
E-mail: gasparnetothmarica@uni-miskolc.hu

Hallgatói képviselő: 


Ügyintézõ:
Lehoczkyné Tóth Alexandra
Cím: Rektori Hivatal Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság
A/4. épület I. emelet 109. szoba
Tel: 565-111/10-37
E-mail: reklneta@uni-miskolc.hu