Letöltések

Felsőoktatási adatlap

2011-07-28

Ikt.sz.:NTP-OKA-I./…………………………….

 

 

 

 PÁLYÁZATI ADATLAP

 

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ÁLTAL KIÍRT

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: NTP-OKA-I.

 

felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása”

 

 

 

 1. 1.      A pályázó és fenntartójának neve, székhelye, elérhetősége

 

Pályázó elnevezése:

 

 

Pályázó címe:

Település:

 

 

 

Ir.szám:

 

 

 

Utca:

 

 

 

Házszám:

 

 

 

Megye:

 

 

 

Tanárok száma:

 

Hallgatók száma:

 

           

 

Befogadó intézmény neve:

 

 

Befogadó címe:

Település:

 

 

 

Ir.szám:

 

 

 

Utca:

 

 

 

Házszám:

 

 

 

Megye:

 

 

 

 

Tehetségműhelyek elnevezése, amelyekre pályázatot benyújtja:

1. Tehetségműhely elnevezése:

 

 

2. Tehetségműhely elnevezése:

 

 

3. Tehetségműhely elnevezése:

 

 

4. Tehetségműhely elnevezése:

 

 

 

 

 

Az intézményfenntartó típusa: (Kérjük, tegyen „X”-et a megfelelő kategória mellé.)

           

 

 


Felsőoktatási intézmény             Felsőoktatási intézmény kollégiuma                                                     

 

 

 


            Alapítvány                    Egyház              

 

 

 

 1. 2.      A Pályázó fenntartójának, a program pénzügyi lebonyolítójának legfontosabb adatai

Adószám:

_  _  _  _  _  _  _  _  -  _  -  _  _

Bankszámlaszám:

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

 

Pályázati programért felelős személy:

 

 

A pályázat pénzügyi megvalósításáért felelős személy

 

A kapcsolattartó ügyintéző neve és beosztása:

 

 

Telefonszám/fax:

 

E-mail:

 

 

A programban résztvevő (diákok és más kedvezményezettek) száma

 

A program megvalósításában közreműködők (tanárok stb.) száma

 

 

 

         

 

 

 

A Pályázati díj befizetésére vonatkozó adatok:

 

A pályázati díj befizetőjének neve:

 

 

 

A pályázati díj befizetésének dátuma:

 

 

Kérjük, adja meg milyen névre, címre kéri a befizetett pályázati díjról a számlát:

 

Név:

 

 

Cím:

 

 

Adószám:

 

 

 

 

 

 

 1. 3.       A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

 

A projektet befogadó műhely eddigi tevékenységének a bemutatása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tehetséggondozó műhely fenntartójának rövid bemutatása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 4.      A TÁMOGATANDÓ PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ADATOK

 

 

A tehetséggondozó programba való bekerülés módjának ismertetése:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alkalmazott módszereknek és az elvárható eredményeknek leírása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tehetséggondozó munkába bevont tanuló/tanulók összefoglaló jellemzése (milyen területen/területeken tartják tehetségígéretnek/tehetségígéreteknek):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program megvalósításában résztvevő szakember/szakemberek felsorolása, végzettségük, képzettségük eddigi tevékenységük bemutatása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázati projekt részletes bemutatása (a pályázati kiírás szempontjai alapján) (Maximum 2 oldal) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen módon, és milyen eszközökkel kívánják értékelni a program sikerét.

Milyen eszközökkel kívánják mérni a programmal elért eredményeket, hatásokat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.         A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ

 

Költségvetési összefoglaló táblázat

 

 1. I.                   Bevételek

 

Bevételi forrás megnevezése

Bruttó összeg (Ft)

1. Jelen pályázaton igényelt összeg

 

2. Más forrás összesen:

 

 

3. Bevételek összesen (1-2.sorok összesen)

 

 

 

 

 

 1. II.                Kiadások

 

 

1. Tehetségműhely kiadásai:

 

Kiadás típusának megnevezése

Bruttó összeg (Ft)

Személyi kiadások (Bruttóban, járulékokkal megadva)

 

1. Bér és járulékai

 

2. Ösztöndíjak

 

3. Megbízási díjak (magánszemélynek)

 

Személyi kiadások összesen:

 

Szolgáltatások költségei

 

2. Megbízási költségek (vállalkozás részére)

 

3. Egyéb igénybevett szolgáltatások

 

Szolgáltatás költségei összesen:

 

Dologi kiadások költségei (anyagköltség)

 

4. Fénymásolás, sokszorosítás

 

5. Irodaszerek

 

6. Foglalkozásokhoz szükséges anyagköltség

 

7. Kis-értékű eszköz beszerzés

 

8. Publikálás költségei

 

9. Egyéb

 

Dologi kiadások összesen (4-9.sorok):

 

Kiadások összesen:

 

 

 


2. Tehetségműhely kiadásai:

 

Kiadás típusának megnevezése

Bruttó összeg (Ft)

Személyi kiadások (Bruttóban, járulékokkal megadva)

 

1. Bér és járulékai

 

2. Ösztöndíjak

 

3. Megbízási díjak (magánszemélynek)

 

Személyi kiadások összesen:

 

Szolgáltatások költségei

 

2. Megbízási költségek (vállalkozás részére)

 

3. Egyéb igénybevett szolgáltatások

 

Szolgáltatás költségei összesen:

 

Dologi kiadások költségei (anyagköltség)

 

4. Fénymásolás, sokszorosítás

 

5. Irodaszerek

 

6. Foglalkozásokhoz szükséges anyagköltség

 

7. Kis-értékű eszköz beszerzés

 

8. Publikálás költségei

 

9. Egyéb

 

Dologi kiadások összesen (4-9.sorok):

 

Kiadások összesen:

 

 

 

 

 

3. Tehetségműhely kiadásai:

 

Kiadás típusának megnevezése

Bruttó összeg (Ft)

Személyi kiadások (Bruttóban, járulékokkal megadva)

 

1. Bér és járulékai

 

2. Ösztöndíjak

 

3. Megbízási díjak (magánszemélynek)

 

Személyi kiadások összesen:

 

Szolgáltatások költségei

 

2. Megbízási költségek (vállalkozás részére)

 

3. Egyéb igénybevett szolgáltatások

 

Szolgáltatás költségei összesen:

 

Dologi kiadások költségei (anyagköltség)

 

4. Fénymásolás, sokszorosítás

 

5. Irodaszerek

 

6. Foglalkozásokhoz szükséges anyagköltség

 

7. Kis-értékű eszköz beszerzés

 

8. Publikálás költségei

 

9. Egyéb

 

Dologi kiadások összesen (4-9.sorok):

 

Kiadások összesen:

 

 

 


4. Tehetségműhely kiadásai:

 

Kiadás típusának megnevezése

Bruttó összeg (Ft)

Személyi kiadások (Bruttóban, járulékokkal megadva)

 

1. Bér és járulékai

 

2. Ösztöndíjak

 

3. Megbízási díjak (magánszemélynek)

 

Személyi kiadások összesen:

 

Szolgáltatások költségei

 

2. Megbízási költségek (vállalkozás részére)

 

3. Egyéb igénybevett szolgáltatások

 

Szolgáltatás költségei összesen:

 

Dologi kiadások költségei (anyagköltség)

 

4. Fénymásolás, sokszorosítás

 

5. Irodaszerek

 

6. Foglalkozásokhoz szükséges anyagköltség

 

7. Kis-értékű eszköz beszerzés

 

8. Publikálás költségei

 

9. Egyéb

 

Dologi kiadások összesen (4-9.sorok):

 

Kiadások összesen:

 

 

 

 

 

Kiadások összesítve:

 

 

Tehetségműhelyek nevei

Kiadás összesen Bruttó (Ft)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

Kiadások összesen:

 

 

 

Kelt:

 

 

 

PH.                                         ……………………………………

Pályázó cégszerű aláírása

 

 

 

 

 

PH.                                         ……………………………………

Befogadó cégszerű aláírása

 

 

 

 

 

Nyilatkozat köztartozásról

 

n y i l a t k o z a t

köztartozásról

 

 

Alulírott:………………………………………………………………………………

(Aláírásra jogosult személy neve)

 

………………………………………………… ( Aláírásra jogosult születési időpontja)

 

 

……………………………………………………………………………………

(pályázó fél megnevezése)

 

 

…………………………………………………………………………………....

(székhelyének címe)

 

mint a pályázó fél képviseletére jogosult, a pályázó fél nevében nyilatkozom, hogy szervezetünknek köztartozása

 

van                  nincs

 

(A megfelelő válasz aláhúzandó!)

 

Amennyiben szervezetünknek köztartozása van, az a következő intézmények felé áll fenn:

Intézmény megnevezése

 

Összeg  (Ft)

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

Adósság könnyítés, átütemezés esetén a megállapodásról szóló dokumentum másolatát csatolja és az ütemezés teljesítéséről is nyilatkozzon!

 

A 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletnek megfelelően nyilatkozom továbbá annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerül, valamint nyilatkozom az ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és az e rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

 

Dátum: 2009. ………………………………

 

 

P.H.                                                                           Aláírás/Cégszerű aláírás

 

 

 

NYILATKOZAT

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség fennállásáról

 

 

Pályázó neve:

 

Pályázó cím:

 

Képviselő neve:

 

 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti[1] összeférhetetlenség az alábbi pályázati körben:

 

-          a közoktatási kollégiumok „Ki mit tud?” című pályázatnál

 

a) fenn áll                                           b) nem áll fenn

 

 

A megfelelő aláhúzva!

           

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kelt:

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás


Kérjük, ellenőrizze hogy minden szükséges dokumentumot csatolt-e a pályázathoz!

 

 


 1.  

  Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
 1.  

  Hiánytalanul kitöltött költségvetési összefoglaló táblázat
 1.  

  Részletes költségvetés és a szöveges magyarázat – tehetségműhelyenként
 1. Részletes tehetséggondozó program – tehetségműhelyenként
 2.  

  Tehetséggondozó műhely munkaterve
 1.  

  Tehetséggondozó műhely működési rendje
 1.  

   

  Pályázati díj befizetését igazoló dokumentum
 1. Alapító Okirat másolat

 

 [1] 6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

 

 

Mestertanári egyéni jelölési lap

2011-07-28

EGYÉNI  JELÖLÉSI  LAP

Mestertanár Aranyérem kitüntetésre – 2011

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Jelölt neve:

 

Születési helye, éve:

 

Munkahelyének neve, címe:

 

Beosztás/tudományos fokozat

pontos megnevezése:

 

Kutatási területek

Tudományág

Kutatási terület

 

 

 

 

 

 

Tudományos közéletben való részvétel

Év

Szervezet

Részvétel formája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi TDK munkához kapcsolódó intézményi vagy OTDT elismerések

Adományozás éve

Kitüntetés/elismerés megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDK-hoz kapcsolódó témavezetői tevékenység

Hallgató neve

Dolgozat, kutatás címe/témája

Tudományos konferencián

elért eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktatásért Közalapítvány aktuális pályázatok

2011-07-28

Oktatásért Közalapítvány aktuális pályázatok

 

 

http://www.oktatasert.hu/

 

 

 

Esélyért Alapítvány pályázati adatlap

2011-07-28

 

„A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a
Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

ADATLAP

 

 

név

 

lakcím

 

anyja neve

 

szül.hely, idő

 

adószám

 

TAJ szám

 

 

 

TDK Dolgozat címe

 

KAR megnevezése

 

Szekció megnevezése

 

Konzulens (segítő tanár) neve*

 

 

 

 

 

                                                                                  ………………………………………………

                                                                                                          aláírás

 

Kari TDT ajánlása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Egy konzulens (segítő tanár) nevezhető meg.

Esélyért Díj pályázati felhívás

2011-07-28

                                                                                      

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

„ESÉLYÉRT” DÍJ

 

 

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa (METDT) támogatni kívánja a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a hallgatókat és kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése. 

 

„Esélyért” Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik.

Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző jogok kivívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak.

 

A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a 2010/2011-es tanévben pályázatot hirdet az „Esélyért” Díj elnyerésére, mely díj alapítását „A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt támogatta.

 

Az „Esélyért” Díj leírása:

1) Emlékérem mely Tóth Sándor Kossuth díjas szobrászművész alkotása.

2) Oklevél. A díj odaítéléséről szóló, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke, az Egyetem Rektora által aláírt okirat.

A pályázat benyújtásának feltétele:

 • Miskolci Egyetemi hallgatói jogviszony
 • Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri konferencián bemutatott dolgozat.
 • A kari TDT írásos ajánlása.

 

 

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc bizottság rangsorának figyelembevételével.

A Díjat a következő ETDT ülésen a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes és az ETDT elnöke adja át.

 

 

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2011. január 24-ig.

Pályázat tartalma:

 • Adatlap

 • Kari TDT elnök ajánlása.

 

 

 

 

Miskolc, 2011. január 4.

 

 

 

 

Dr. Jármai Károly

egyetemi tanár

TDT elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

„A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a
Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

ADATLAP

 

 

név

 

lakcím

 

anyja neve

 

szül.hely, idő

 

adószám

 

TAJ szám

 

 

 

TDK Dolgozat címe

 

KAR megnevezése

 

Szekció megnevezése

 

Konzulens (segítő tanár) neve*

 

 

 

 

 

                                                                                  ………………………………………………

                                                                                                          aláírás

 

Kari TDT ajánlása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Egy konzulens (segítő tanár) nevezhető meg.

 

TDK jelentkezési lap 2010

2011-07-28

ADATLAP

A Miskolci Egyetem 2010. évi TDK Konferenciáján előadást tartók számára

 

 

1) A szerző(k) neve:

Kar / Intézet /tankör

jelölése

szak(ok) és a jelenlegi évfolyam(ok), tankör,

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

2) A pályamunka címe (magyarul/angolul):

 

 

 

3) Témavezető(k) neve:

beosztása

munkahelye

kar / intézet

Intézeti tanszék neve

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4) Kari szekció megnevezése:

 

 

 

5) A szerző(k) adatai (az esetleges pénzdíjak kifizetéséhez):

Név:

 

 NEPTUN KÓD:

Személyi igazolvány szám:                                   

Adózási státusza[1]:

Ösztöndíjas / Költségtérítéses hallgató

Dolgozó:

Igen / nem

Adóazonosító jel:

Születési hely, idő:

Város:

Év, hó, nap:

Anyja neve:

 

Állandó lakcím:

 

 

 

 

 

 

Mobil (

:                          @

Bankszám-la szám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

6) A fentiekben részletezett adatok és a mellékelt 1 oldalas tartalmi összefoglaló alapján kérem a ME 2010. évi TDK Konferencián a pályamunka bemutatásának elfogadását.

    

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Miskolc, 20……………………………………………

 

 


                                       konzulens aláírása                                                  szerző(k) aláírás

 [1] (Húzza alá a megfelelőt, és feltétlenül írja be az adóazonosító jelét!)