Akikre büszkék vagyunk

Kiváló Konzulensi Oklevél 2015

2015-01-28

A 2014-2015.tanév intézményi TDK-n a legeredményesebb konzulenseknek munkáját
hagyományainkhoz híven az Egyetem vezetése Kiváló Konzulens Oklevéllel ismeri
el. Idén 22 oktatónak ítélte oda ezt a díjat a Tudományos Diákköri Tanács.A
díjat átadja Dr. Horváth Zita rektorhelyettes és Dr. Wopera
Zsuzsanna
, ME TDT elnöke.

Díjazottak névsora:

Dr. Nagy Sándor MFK adjunktus

Dr. Bódi Tibor MFK igazgató, egyetemi docens

Dr. Faitli József MFK intézetigazgató, egyetemi docens

Dr. Szabó Tamás MAK egyetemi docens
Dr. Zsoldos Gabriella MAK tanársegéd
Dr. Kamondi László GEIK egyetemi tanár

Dr. Vásárhelyi József GEIK egyetemi docens

Dr. Blága Csaba GEIK egyetemi docens

Dr. Süveges Gábor GTK tanársegéd

Dr. Lipták Katalin GTK adjunktus

Dr. Molnár László GTK egyetemi adjunktus

Dr. Barta Judit ÁJK egyetemi docens

Dr. Róth Erika ÁJK egyetemi docens

Dr. Sántha Ferenc ÁJK egyetemi docens

Dr. R. Nagy József BTK egyetemi adjunktus

Dr. Kriston Renáta BTK egyetemi adjunktus

Magnuczné Dr. Godó Ágnes BTK egyetemi docens

Dr. Antalfi Bálint EK gyakorlati oktató
Prof. Dr. Lombay Béla EK professor emeritus

Dr. Lukács Andrea EK adjunktus

Dr. Bali János BBZI főiskolai adjunktus

Széplaki Zoltán BBZI művésztanár

Esélyért Díj 2015

2015-01-28

ESÉLYÉÉRT DÍJ ÁTADÁSA

Dr. Dabasi Halász Zsuzsa felvezeti: A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem támogatása, a hallgatók és konzulenseik megnyerése a szolidaritás gondolatának – ezeket az értékeket kívánja erősíteni az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a TDK alapelveinek figyelembevételével.

Az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa ennek jegyében alapította 2010-ben az Esélyért Díjat olyan hallgatók – és témavezetőik – elismerésére, akik esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készítették dolgozatukat, vagy a dolgozat készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez, a fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik.

Az idei díjazottaknak az oklevelet és az érmet. átadja Dr Wopera Zsuzsanna a ME TDT elnöke, Dr Vinnai Edina, Esélyegyenlőségi Bizottság tagja, korábbi díjazott.

Czövek Erzsébet Gabriella (BTK) : Miskolc tanodái pszichológiai és szociológiai nézőpontból

Konzulense: Dr. Havasi Virág

Elismerésben részesülnek még:

Hudák Gabriella (ÁJK) : Nói esélyegyenlőség a munkaerőpiacon

Konzulense: Dr. Jakab Nóra

Tóth Krisztina (ÁJK) : A fogalakoztatás bővítésének lehetséges módjai Magyarországon

Konzulense: Dr. Jakab Nóra

Toldi Éva (ÁJK) : Az Európai Unió Foglalkoztatáspolitikáját övező kérdések, avagy tipikus problémák, a tipikus megoldások

Konzulense: Dr. Jakab Nóra

Ferencsik Marcell (BTK) : Nyelvi hátrány az általános iskola felső tagozatában

Konzulense: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

Kiváló Konzulensi Oklevél 2014

2014-02-04

A 2013-2014. tanév intézményi TDK-n a legeredményesebb konzulenseknek munkáját
hagyományainkhoz híven az Egyetem vezetése Kiváló Konzulens Oklevéllel ismeri
el. Idén 21 oktatónak ítélte oda ezt a díjat a Tudományos Diákköri Tanács.

A díjat átadja Prof. Dr. Kékesi Tamás egyetemi tanár, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes és Prof. Dr. Jármai Károly egyetemi tanár, ME TDT elnöke.

Név

Kar

Prof. Dr. Csőke Barnabás egyetemi tanár

MFK

Prof. Dr. Takács Gábor egyetemi tanár

MFK

Dr. Gombkötő Imre egyetemi docens

MFK

Prof. Dr. Kékesi Tamás egyetemi tanár

MAK

Dr. Benke Márton tudományos segédmunkatárs

MAK

Dr. Kocserha István egyetemi docens

MAK

Prof. Dr. Kundrák János intézetigazgató, egyetemi tanár

GEIK

Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens

GEIK

Dr. Szilágyi Attila egyetemi docens

GEIK

Prof. Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi PhD egyetemi adjunktus

ÁJK

Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

ÁJK

Dr. Szilágyi János Ede PhD egyetemi docens

ÁJK

Dr. Molnár László egyetemi adjunktus

GTK

Dr. Kántor Béla egyetemi adjunktus

GTK

Dr. Lipták Katalin egyetemi tanársegéd

GTK

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő egyetemi adjunktus

BTK

Dr. Pusztainé dr. Fischl Klára egyetemi adjunktus

BTK

Dr. Kotics József intézetigazgató, egyetemi docens

BTK

Dr. Oláh Csaba főorvos

EK

Juhász Eleonóra tanársegéd

EK

Dr. Bali János főiskolai adjunktus

BBZI

Esélyért Díj 2014

2014-02-04

ESÉLYÉÉRT DÍJ ÁTADÁSA 2014

Az idei díjazottaknak az oklevelet és az érmet. Átadja Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna rektorhelyettes , és Kegyesné dr. Szekeres Erika ME Esélyegyenlőségi Bizottság képviseletében:

A 2014. évi Esélyért díj nyertese

Varga Alíz (ÁJK) : A közfoglalkoztatottak esélyei – Foglalkoztatás- és szociálpolitikai összefüggések

Konzulense: Dr. Jakab Nóra

Az Esélyért díj pályázatra benyújtott pályaművek oklevélben részesültek:

Budai Tímea (BTK): Regionális magyar jelnyelvi változatok együttélése Miskolcon

Konzulense: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő egy. adjunktus

Vitéz Ágnes (BTK) : A magyar jelnyelv és a magyar nyelv együttélése a siket közösség nyelvhasználatában

Konzulense: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő egy. adjunktus

Szántó Krisztina (EK) : A túlélés törvénye

Konzulense: Simon Nóra

Szabó Enikő (ÁJK) : A közfoglalkoztatás bemutatása, különös tekintettel Nyíregyháza vonatkozásában

Konzulense: Dr. Gecse Istvánné

Máté Dávid Adrián (ÁJK) : A pályakezdő munkavállaló esélyei – Itthon vagy külföldön?

Konzulense: Dr. Mélypataki Gábor

Simon Eszter (ÁJK) : A nők és a gyermekes munkavállalók esélye a munkaerőpiacon és az őket megillető szociális ellátások

Konzulense: Dr. Rácz Zoltán

2013. évben Mestertanár Aranyérem kitüntetés és ProScientia díj

2013-05-14

2013. évben Mestertanári kitüntetésben részesült oktatóink:

Prof. Dr. Mertinger Valéria (MAK egy. tanár)

Csemáné Dr. Váradi Erika (ÁJK egy. doc.)

2013. évben Pro Sciencia Díjban részesültek hallgatóink:

Cseh Dávid (MAK)

Rónai Orsolya (ÁJK)

Kiváló Konzulensi Oklevél 2013

2013-02-28

Kiváló Konzulensi Oklevél

Kiváló Konzulens Oklevelet 31 oktatónak ítélte oda a Tudományos Diákköri Tanács:

A díjat átadja Prof. Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes, egyetemi tanár és Prof. Dr. Jármai Károly a ME TDT elnöke, egyetemi tanár

Név

Kar

Dr. Baumli Péter

Műszaki Anyagtudományi Kar

Némethné Dr. Sóvágó Judit

Műszaki Anyagtudományi Kar

Dr. Szűcs István

Műszaki Anyagtudományi Kar

Dr. Kollár Mariann

Műszaki Anyagtudományi Kar

Dr. Szente József

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Váradiné dr. Szarka Angéla

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Lénárt József

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Antal Dániel

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Dr. Siménfalvi Zoltán

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Dr. Lukács János

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Dr. Kuzsella László

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Vadászné dr. Bognár Gabriella

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Dr. Marosné dr. Berkes Mária

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Molnár Viktor

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Dr. Deszpoth István

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Dr. Havasi Virág

Bölcsészettudományi Kar

Gyukits György

Bölcsészettudományi Kar

Dr. Ugrai János

Bölcsészettudományi Kar

Fekete Sándor

Bölcsészettudományi Kar

Dr. Bódi Tibor

Műszaki Földtudományi Kar

Dr. Bokányi Ljudmilla

Műszaki Földtudományi Kar

Dr. Madarász Tamás

Műszaki Földtudományi Kar

Nagy Sándor Márton

Műszaki Földtudományi Kar

Széplaki Zoltán

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

Dr. Molnár László

Gazdaságtudományi Kar

Kelemen Imre Gábor

Gazdaságtudományi Kar

Dr. Jakab Nóra

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Gilányi Eszter

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Fodor Bertalan

Egészségügyi Kar

Demeter János

Egészségügyi Kar

Gál Gyöngyi Gizella

Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar

Esélyért Díj 2013

2013-02-28
Esélyért Díj
A 2013 év Esélyért díj nyertese:
hallg. neve kar konzulens
Balogh Tibor BTK Fekete Sándor egy. tanársegéd
Dolgozat címe: A sötét demokrácia, avagy a diktatúra új paradigmái
A 2013 év Esélyért díjra beadott pályázatok:
hallg. neve kar konzulens
Fehér Nikolett ÁJK Dr. Jakab Nóra egy. adjunktus
Dolgozat címe: Hozzátartozók esélye a Nyugdíjbiztosítás rendszerében
Szántó Krisztina ÁJK Dr. Jakab Nóra egy. adjunktus
Dolgozat címe: A tájékozott beleegyezés
Kis Zsanett ÁJK Dr. Jakab Nóra egy. adjunktus
Dolgozat címe: Fogyatékossággal élő emberek a foglalkoztatás- és szociális politikában
Ferkovics Fanni ÁJK Dr. Jakab Nóra egy. adjunktus
Dolgozat címe: A foglalkozási rehabilitáció rehabilitációja
Farkas Éva EK Dr. Kiss-Tóth Emőke főiskolai tanár
Dolgozat címe: A nyolcadik osztályos roma tanulók pályaválasztási irányultságának elemzése

Esélyért Díj és Kiváló Konzulensi Oklevél 2012

2012-03-17

KIVÁLÓ KONZULENSI OKLEVÉL ÁTADÁSA

A díjat átadja Prof. Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes, egyetemi tanár:

Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna

GTK

Dr. Fazekas Csaba

BTK

Dr. Ilyés Zoltán

BTK

Dr. Kamondi László

GÉIK

Dr. Olajos István

ÁJK

Dr. Szabó-Tóth Kinga

ÁJK

Dr. Szemmelveisz Tamásné

MAK

Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva

ÁJK

Dr. Wopera Zsuzsa

ÁJK

A díjat átadja Prof. Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes, egyetemi tanár és Prof. Dr. Jármai Károly a ME TDT elnöke, egyetemi tanár

Prof. Dr. Bárczy Pál

MAK

Erdélyi János

MAK

Dr. Mertinger Valéria

MAK

Prof. Dr. Jármai Károly

GÉIK

Dr. Török Imre

GÉIK

Dr. Szabó Tamás

GÉIK

Dr. Havasi Virág

BTK

Dr. Illyés Zoltán

BTK

Dr. Tasi Réka

BTK

Dr. Dobos Csilla

BTK

Fekete Sándor

BTK

Kegyesné dr. Szekeres Erika

BTK

Dr. Kovács Balázs

MFK

Dr. Lénárt László

MFK

Dr. Mucsi Gábor

MFK

Siskáné Dr. Szilasi Beáta

MFK

Dr. Iván Klára

BBZI

Dr. Karajz Sándor

GTK

Dr. Bozsik Sándor

GTK

dr. Varga Zoltán

ÁJK

Prof. Dr. Paulovics Anita

ÁJK

Dr. Raisz Anikó

ÁJK

Dr. Kirs Eszter

ÁJK

Dr. Leszkoven László

ÁJK

Prof. Dr. Lombay Béla

EK

Lukács Andrea

EK

Kató Csaba

EK

Simon Nóra

EK

Sándor Zsuzsanna

CFK

 

 

ESÉLYÉÉRT DÍJ ÁTADÁSA.

Az idei díjazottaknak az oklevelet és az érmet. átadja Prof. Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes és Dr. Nándoriné dr. Tóth Mária ME Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke:

 

Pályázó hallgató

 

Konzulens

Sotkó Katalin bölcsész hallgató

Kegyesné dr. Szekeres Erika

Oklevelet kap:

Prieger Adrienn jogász hallgató

Dr. Raisz Anikó

 

2011. évben Mestertanár Aranyérem kitüntetés

2011-10-03
2011. évben Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült:

Dr. Pásztorné dr. Erdős Éva egyetemi docens

Műszaki Anyagtudmányi Kar OTDK

2011-07-28

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar

TDK, TDV munka beszámoló

 

A XXX. OTDK konferencián elért eredmények:

 

I. DÍJ

 

Anyagtudomány, Anyagvizsgálat 4.

Cseh Dávid: Szemcseszórás okozta maradó feszültség vizsgálata röntgen diffrakcióval

Konzulens: Dr. Mertinger Valéria

 

III: DÍJ

 

Energetika, hőtani és áramlástani folyamatok, gépek 1.

Koós Tamás, Bene Veronika: Szén-biomassza tüzelőanyag keverékek összetételének optimalizálása.

Konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné

 

Anyagtudomány, Anyagvizsgálat 3.

Kulcsár Tibor: Tiszta réz kinyerése galvanosztatikus elektrolízissel nyomtatott áramköri lapok maratási hulladékából

Konzulens: Dr. Kékesi Tamás

 

Anyagtudomány, Anyagvizsgálat 4.

Szatmáry László: 15H2MFA jelű acél neutron sugárzás okozta károsodásának vizsgálata

Konzulens: Dr. Mertinger Valéria, Dr. Kresz Norbert

 

Anyagtudomány, Anyagvizsgálat 1.

Tóth Anikó: Az alapanyag szerkezet hatása az olefin gyártás termék kihozatalára a TVK Nyrt. Olefin II. üzemében

Konzulens: Simon Szabolcs, Némethné Dr. Sóvágó Judit, Dr. Lengyel Attila

 

KÜLÖNDÍJ

 

Anyagtudomány, Anyagvizsgálat 1.

Juhász Koppány Levente: Alumínium mátrixú, szénszállal erősített kompozit létrehozása sóolvadék segítségével.

Konzulens: Dr. Kaptay György, Dr. Baumli Péter, Dr. Jaroslav Sytchev

 

Anyagtudomány, Anyagvizsgálat 1.

Molnár Alíz: Szuperelágazásos, részben térhálós PVC szívósságának vizsgálata

Konzulens: Dr. Marossy Kálmán

 

Anyagtudomány, Anyagvizsgálat 3.

Mikó Tamás: Indukciós kéregedző kísérleti berendezés fejlesztése tesztelése

Konzulens: Dr. Mertinger Valéria, Dr. Tranta Ferenc

 


 

Kulcsár Tibor

 

Koós Tamás

 

Mikó Tamás

 

 

Műszaki Földtudományi Kar Soproni Diákkonferencia

2011-07-28

Környezeti földtan

 

1. Szabó Katalin Zsuzsanna ELTE, 95,5
2. Szűcs Eszter BME, 94,25  
3. Szabó Katalin Zsuzsanna, Udvardi Beatrix ELTE, 89,25
K Baricza Ágnes, Pataki Attila, Szabó Katalin ELTE, 88,5    
K Herke Zoltán NYME, 85
K Schubert Gábor SZTE, 83,5
K Móricz Ferenc ME, 83
K Horváth Anita PTE, 82

Környezettechnológia II.

 

1. Babos Katalin PE, 96.5
2. Molnár Zoltán ME, 91
3. Ferencz Zsuzsa SZTE, 90
K Tóth Pál ME  87, K
K Paor Dávid PE, 86
K Serfőző Róbert ME, 83
K Madarász Dániel ME, 80
K Lénárt Melinda SZTE, 80

 

Globális körny. Problémák

 

1. Szabó Barbara ELTE, 90,00
2. Vizkeleti Anna ME, 78,25
3. Schmidt Petra ZMNE, 76,83

 

Körny. jog, nevelés

 

I. Veisz Adrienn, BCE, 88
II. Kósa Bernadett Ildikó és Veress Oszkár Tibor, DE, 80
III. Mecsnóber Melinda, SZIE, 79,5
K Valánszki István, BCE, 79
K Frei Helga, BCE, 77
K Kovács Ferenc, BCE, 77
K Horváth István, ME, 75  EMLA-különdíj
K Szabó Dóra, BCE, 75

Bölcsészettudományi Kar 2011

2011-07-28

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2011

XXX. OTDK Eredmények

 

 

Szekció

Versenyző hallgatók

Eredmények

Humántudományi Szekció

18

Barna László

Humántudományi Szekció/Magyar Nyelvtudományi Szekció

I. díj

Konzulensek:

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor

Prof. Dr. Kabdebó Lóránt

 

 

Hornyák Máté

Humántudományi Szekció/Történelemtudományi Szekció

I. díj

Konzulens: Dr. habil. Ö. Kovács János

 

Honti Enikő

Humántudományi Szekció/Fordítástudomány Különdíj

Konzulens: Dr. habil. Dobos Csilla

Társadalomtudomány Szekció

11

Kovács Kitti

Társadalomtudományi Szekció/Kulturális Antropológia Szekció

III. díj

Konzulens: Dr. Biczó Gábor

 

Keresztúry Ágnes

Társadalomtudományi Szekció/Kulturális Antropológia Szekció

Különdíj

Konzulens: Dr. Biczó Gábor

Pedagógiai, Pszichológiai Szekció

5

-

Hadtudományi Szekció

1

Simon Gábor

Hadtudományi Szekció

III. díj

Konzulens: Prof. Dr. Bona Gábor

 

Bölcsészettudományi Kar 2009

2011-07-28

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2009

XXIX OTDK Eredmények

 

 

 

Szekció

Résztvevő hallgatók  

Eredmények

Humántudományi Szekció

9

Hadobás Eszter

Történelemtudományi Szekció, Különdíj

Konzulens: Dr. Gedő Éva

 

Lakatos Éva Történelemtudományi Szekció, Különdíj Konzulens: Dr. habil. Fazekas Csaba

 

Csököly Zuzsanna Történelemtudományi Szekció, Különdíj

Konzulens: Dr. Csiky Tamás

Társadalomtudomány Szekció

15

Siposné Nádori Eszter Szociológia Szekció, I. hely Konzulens: Dr. Borsányi László

 

Ziegler Zsolt Filozófia Szekció, III. hely

Konzulens: Dr. Ambrus Gergely

Gazsó Dóra Júlia Kulturális antropológia Szekció, III. hely

Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán

 

Tóth Anita Reklámpszichológia Szekció, Különdíj

Konzulensek:

Dr. Dobos Csilla,

Kegyesné Dr. Szekeres Erika

Kovács-Misa Adrienn Kulturális antropológia Szekció, Különdíj

Konzulens: dr. Gyukits György

Pedagógiai, pszichológiai Szekció

5

Szabó Marianna Pedagógi Szekció, III. hely (Konzulens: Dr. Ugrai János)

Hadtudományi Szekció

1

Simon Gábor Hadtudományi Szekció

Konzulens: Prof. Dr. Bona Gábor

 

XXX. OTDK Jubileumi Konferencia helyezettjei

2011-07-26

Állam és Jogtudományi Kar

2011-07-26

MISKOLCI EGYETEM

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

2011.ÉVI OTDK EREDMÉNYEK

 

 

 

HELYEZÉS

Név

Pályamunka címe

Tagozat

Témavezető

I.

és a

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium díja

 

Keller Ágnes

A földrajzi helyhez és hagyományhoz kapcsolódó termékek és értékek oltalmi lehetőségei, különös tekintettel a hungarikumokra

Agrár-és szövetkezeti jog

Dr. Szilágyi János Ede adjunktus

I.

Kovács Ádám Gábor

A láncügyletek ÁFA szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére

Pénzügyi jogi I.

Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens

I.

 

Kovács Ágnes

Az ártéri építkezés szabályozása. Víz alatt a miskolci Auchan áruház és Felsőzsolca

Közigazgatási jog III.

Dr. Turkovics István tanársegéd

II.

Kerekes Viktória

A családon belüli erőszak XXI. századi kórképének vizsgálata különös tekintettel a női elkövetőkre

Kriminológia

Dr. Gilányi Eszter tanársegéd

II.

Pósa Edina

Óvadék a büntetőeljárásban

Büntető eljárásjogi

Dr. Róth Erika egyetemi docens

II. és a

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium díja

 

Zsiros László

A mezőgazdasági géntechnológia jogi szabályozásának aktuális kérdései

Környezetjogi

Dr. Szilágyi János Ede adjunktus

III.

Czirják Marcell

Az autonóm közösségek helye a spanyol államszervezetben

Közigazgatási jog I.

Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

III.

Kóródi Szilvia

A sztrájkjog megítélése

Munkajogi

Dr. Jakab Nóra tanársegéd

III.

Udvarhelyi Bence

A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi és büntetőjogon kívüli eszközei, különös tekintettel Magyarország, Svájc és az Egyesült Államok szabályozására

Büntetőjog II.

Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Különdíj

Bíró István

Keglevich gróf parádsasvári botránya

Magyar jogtörténet

dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Különdíj

Gyovai Márk

Gazdasági elemzés a jogelméletben és a büntetőjogban

Jog-és állambölcselet

Dr. Hegyi Szabolcs adjunktus

Különdíj

Kardos András

A cetek helyzete a nemzetközi állatvédelem területén

Nemzetközi jog

Dr. Raisz Anikó tanársegéd

Különdíj

Kiss Patrik

Az emberkereskedelem büntetőjogi megítélése

Büntetőjog II.

Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

Legjobb opponens díjban részesültek:

Gál Fruzsina

Rónai Orsolya

Tantó Csilla

 

Az ME ÁJK Tudományos Diákköri Tanácsa gratulál minden helyezettnek és díjazottnak!                          Pécs, 2011-04-20

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

2011-07-26
I. helyezés: Unhauzer Edina-Sarvajcz Kornél-Nagy Balázs
II. helyezés: László Csilla Edina
III. helyezés: Olasz Attila
                   Gáspár Marcell Gyula
                   Kiss László
Különdí: Simon Tünde
             Szakács Katalin
             Szekrényesi Gergő

Egészségügyi Kar

2011-07-26
XXX.OTDK helyezettek:
Kanalas Szilvia egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány IV. évf. II.helyezett
Nagy Réka ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány IV. évf. különdíj

Műszaki Földtudományi Kar

2011-07-26

FiFöMa szekció

(Nyíregyházi Főiskola, 2011. április 27-29.)

Nevezett dolgozatok száma: 3

Hajdú István – Németh Boglárka: I. díj (tagozat: Alkalmazott és környezeti földtudományok)

Berentés Ágnes: ANP és BEBTE különdíja (tagozat: Ásványtan, geokémia és környezeti

 

MűT szekció

(Baja, Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar, 2011. április 27-29.)

Nevezett dolgozatok száma: 4

Molnár Zoltán: II. díj (tagozat: Geotechnológia, geodézia, műszaki földtudomány) és különdíj (tagozat: Vízépítés és környezetvédelem 2.)

Ferkó Péter: különdíj (tagozat: Geotechnológia, geodézia, műszaki földtudomány)

Esélyért Díj és Kiváló Konzulens

2011-07-26

Esélyért díj alapításának célját, formáját és odaítélésének körülményeit.

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem támogatása, a hallgatók és konzulenseik megnyerése a szolidaritás gondolatának – ezeket az értékeket kívánja erősíteni az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a TDK alapelveinek figyelembevételével.

Az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa ennek jegyében alapította 2010-ben az Esélyért Díjat olyan hallgatók –­ és témavezetőik – elismerésére, akik esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készítették dolgozatukat, vagy a dolgozat készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez, a fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik. A díj emlékérme ennek jegyében a kézfogás motívumát jeleníti meg – a hallgatók tudományos munkáját támogató konzulens és a társadalom segítségnyújtását, illetve annak jelentőségét. Az Esélyért Díj emlékérme Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. A díj alapítását „A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” című projekt támogatta.

 

Vatamány Bella, a Gazdaságtudományi Kar harmadik évfolyamos, gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatója a Nők munka-erőpiaci helyzetképe – „Nő vagy – légy meghatározó!” című dolgozatával, valamint konzulense, Lukács Edit egyetemi adjunktus

Díszoklevelek átadása

 

Pályázó hallgató

 

Konzulens

Fekszi Kinga

Dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna

Pál Enikő

Kiss Ferenc

Kovács Brigitta

Kiss Ferenc

Guba Renáta, Kovács Éva, Molnár Eszter

Lukács Edit

Horváth Nóra

Dr. Kissné Gombos Ktalin

Sallai Borbála

Siposné Nándori Eszter

Tóth Klaudia

Dr. Jakab Nóra

Szalai Sára

Fekete Sándor

 

Kiváló Konzulensi Oklevél átadása

 

Kar/Intézet

 

Konzulensek

ÁJK

Dr. Olajos István

Dr. Varga Zoltán

BTK

 

 

Dr. Dobos Csilla

Dr. Biczó Gábor

 

GTK

Csiszárik Miklós

Dr. Varga Beatrix

GEIK

Dr. Kundrák János
Dr. Nándori Frigyes

MAK

Dr. Póliska Csaba

MFK

Dr. Mucsi Gábor

BBZI

Dr. Fabinyi Erzsébet

EK

Dr. Kiss-Tóth Emőke

 

CTFK

Sándor Zsuzsa

 

Műszaki Anyagtudományi Kar TDV

2011-07-26

Életképek a Műszaki Anyagtudományi Karon folyó TDV-ből

2010. ősz, Dr. Szemmelveisz Tamásné, a TDV második fordulójának megnyitója

  

2010. őszén összesen hét előadás hangzott el, és ennek megfelelően hét Anyagtudományi totót írtak a hallgatók. A következő képen az egyik előadás, Kuzsella László, Polimerkompozitok rugalmassági modulusának meghatározása roncsolásmentes módszerekkellátható.

  

  

 

2011 tavaszán öt előadást tartottunk és két laborlátogatást szerveztünk meg a hallgatóknak.

Előadás

Dátum

Előadó

Előadás címe

I.

2011. május 4.

Dr. Szűcs István

Energia hulladékból

II.

2011. május 4.

Dr. Baumli Péter

Betekintés a nano méretű részecskék előállításába és azok felhasználási lehetőségeibe

III.

2011. május 11.

Dr. Kaptay György

Az SI és az atomtömeg táblázat reformja

IV.

2011. május 11.

Dr. Farkas Ottó

Karbon fogyasztás és széndioxid emisszió a vaskohászatban

V.

2011. június 8.

Kuzsella László

Christian Doppler élete, munkássága és a mai életünkre gyakorolt hatása

Labor I.

2011. május 25.

Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék laboratóriumának látogatása

Labor II.

2011. május 25.

Polimerfizikai laboratórium látogatása

 

A két laborlátogatásból láthatók képek.


 

Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék laboratóriumának látogatása2011. május 25

 

 

 

 

 

 

 

Polimerfizikai laboratórium látogatása, 2011. május 25