Aktuális

Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tavaszi TDK

2022-05-16
TDK Programfüzet letölthető itt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységhez köthető publikációs tevékenység támogatására

2022-03-17

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és a PÁLYÁZATI ŰRLAP letölthető

 

A Miskolci Egyetem Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók számára pályázatot hirdet.

 

I.     Pályázati feltételek

 • Támogatás tárgya:               Egyszeri pénzügyi segítség nyújtása a Miskolci Egyetem TDK konferencián színvonalas munkát bemutató hallgatók TDK munkájához kapcsolódó hazai vagy nemzetközi konferencián történő részvételéhez, vagy szakfolyóiratokban való publikálásához.
 • Támogatás fajtája:               TDK Publikációs Támogatás, amely Európán belüli konferencián való részvétel és cikk publikációs költségének fedezésére fordítható. Konferencia-publikációk esetén két dologra is lehet egyszerre pályázni az utazási, a szállás és a részvételi költségek tekintetében. (Egyedi elbírálás esetén ettől el lehet térni.)
 • Pályázni jogosultak köre:    A Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló nappali alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók. Előnyt jelent a Miskolci Egyetem TDK konferencián elért helyezés és egyéb díjazás. Egy publikáció esetén egy hallgató pályázhat.
 • A támogatás összege:          Pályázatonként maximum 100.000.- Ft. (Magasabb összeg egyedi elbírálás alapján.)
  • A kötelezettségek teljesítésének

igazolására jogosultak köre:          A Miskolci Egyetemen működő Kari Tudományos

                                                      Diákköri Tanácsok elnökei.

2022. évi Tavaszi GTK TDK

2022-03-07

A 2022. évi tavaszi TDK versenyre való elektronikus jelentkezés határideje: 2022. március 18. (https://tdk.iit.uni-miskolc.hu/) rendszer által generált adatlap elektronikusan

A rezümé és dolgozat megküldésének határideje: 2022. április 25.

A TDK konferencia ideje: 2022. május 2 – 6.

További információk: https://gtktdk.uni-miskolc.hu/2022_tavasz_tdk

2022. évi Tavaszi GÉIK TDK

2022-03-01

A 2022. évi tavaszi TDK versenyre való elektronikus jelentkezés határideje: 2022. március 21. (hétfő) (https://tdk.iit.uni-miskolc.hu/) (rendszer által generált adatlap elektronikusan megküldve a gkdh8@uni-miskolc.hu e-mail címre, vagy papír alapon aláírva, leadási helyszín: A/3. ép. II. em. 221.)

A rezümé és dolgozat megküldésének határideje: 2022. április 11. (hétfő) (a rezümé a csatolt minta alapján doc. formátumban, a dolgozat pdf. formátumban a gkdh8@uni-miskolc.hu e-mail címre) FONTOS: a dolgozat részét kell képeznie az eredetiség nyilatkozatnak és a konzulensi nyilatkozatnak

Az intézeti bírálatok beküldési határideje: 2022. április 20. (szerda)

A TDK konferencia ideje: 2022. április 25. (hétfő)

Díjátadó ünnepség: 2022. május 3. (kedd)

Esélyért Díj 2022

2022-02-28

Esélyért Díj

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is meghirdetésre kerül az "Esélyért Díj".

Az Esélyért Dij pályázat űrlapja letölthető itt.


"Esélyért" Díj

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa támogatni kívánja a
szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a
hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy
kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek
az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az
egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése.

"Esélyért" Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat
készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a
fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik. 

Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi
csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak
szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat
a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző
jogok kihívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a
nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel
foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket
találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak.


A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a
2017/2018-as tanévben pályázatot hirdet az "Esélyért" Díj
elnyerésére, mely díj alapítását "A tudományos utánpótlás-nevelés és a
műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem
stratégiai céljaival összhangban" c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt
támogatta.

Az "Esélyért" Díj leírása:

1) Emlékérem, 

2) Oklevél. 

A pályázat benyújtásának feltétele:

- Miskolci Egyetem hallgatói jogviszony

- Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri
konferencián bemutatott dolgozat

- A kari TDT írásos ajánlása.

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc
bizottság rangsorának figyelembevételével.

A Díjat az Ünnepi díjátadó ülésen az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke és
az ETDT elnöke adja át.

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon
Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2022. március 27-ig az
Intézményi TDK- t követően.

FONTOS Közlemény

2021-10-04
 • Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklődőt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2021. április 21-ei online ülésén elfogadta a 2021. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidőket.

  Jelentkezési határidő:    2021. szeptember 06 – október 22-ig (absztrakt leadással)

  TDK dolgozat beadása:    megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

  Kari szekcióülések:    2021. november 10 – december 10.

  Programfüzet leadása:    2021. november 2-ig (online programfüzet, honlapon frissítve)

   

Rezümé Kötet 2017-2021

2021-03-22

ELŐADÁSOK ÉS PUBLIKÁCIÓK KIVONATAI

A MISKOLCI EGYETEM FIATAL KUTATÓINAK MAGYAR-ANGOL NYELVŰ ÉS A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁIBÓL

I. Kötet letölthető itt

II. Kötet letölthető itt

A Rezümé Kötetek a Miskolci Egyetemen az EFOP-361-16-2016-00011 „Fiatalodó és megújuló Egyetem - Innovatív Tudásváros a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” című pályázat keretében jött létre.


2021. évi tavaszi GÉIK TDK

2021-03-04

Tisztelettel küldjük a 2021. (tavaszi) évi intézményi TDK versenyre történő jelentkezéssel kapcsolatos teendőket, határidőket, információkat.

A 2021. évi tavaszi TDK versenyre való elektronikus jelentkezés határideje: 2021. március 23. (kedd) (www.tdk.uni-miskolc.hu) (rendszer által generált adatlap elektronikusan megküldve a gkdh8@uni-miskolc.hu e-mail címre, vagy papír alapon aláírva, leadási helyszín: A/3. ép. II. em. 221.)

A rezümé és dolgozat megküldésének határideje: 2021. április 8. (csütörtök) (a rezümé a csatolt minta alapján doc. formátumban, a dolgozat pdf. formátumban a gkdh8@uni-miskolc.hu e-mail címre)

Az intézeti bírálatok beküldési határideje: 2021. április 20. (kedd)

Az Intézményi TDK online konferencia ideje: 2021. április 27. (kedd) 10.00 óra

35. OTDK Jelentkezési határidő módosítások!

2021-01-06

 Tisztelt TDT-Elnökök és TDT-Titkárok!


Tisztelt TDK-Felelősök!

 

1.      Változások a szekciók nevezési határidejében

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 35. OTDK 2021. január 6-i határidejű szekciói közül  öt esetében megváltozott a nevezési határidő, az alábbiak szerint:

 

Szekció: Agrártudományi

 

Nevezési határidő hallgatóknak: 2021. január 15. (péntek)

 

Nevezési határidő

TDT-elnököknek: 2021. január 20. (szerda)

 

Rendezvény időpontja: 2021. március 29-31.

 

 

Szekció: Informatikatudományi

 

Nevezési határidő hallgatóknak: 2021. január 13. (szerda)

 

Nevezési határidő

TDT-elnököknek: 2021. január 18. (hétfő)

 

Rendezvény időpontja: 2021. március 30.- április 1.

 

 

Szekció: Közgazdaságtudományi

 

Nevezési határidő hallgatóknak: 2021. január 8. (péntek)

 

Nevezési határidő

TDT-elnököknek: 2021. január 12. (kedd)

 

Rendezvény időpontja: 2021. április 22-24.

 

 

Szekció: Műszaki Tudományi

 

Nevezési határidő hallgatóknak: 2021. január 13. (szerda)

 

Nevezési határidő

TDT-elnököknek: 2021. január 18. (hétfő)

 

Rendezvény időpontja: 2021. április 22-24.

 

 

Szekció: Művészeti és Művészettudományi

 

Nevezési határidő hallgatóknak: 2021. január 13. (szerda)

 

Nevezési határidő

TDT-elnököknek: 2021. február 10 (szerda)

 

Rendezvény időpontja: 2021. április 8-10.

 

 

A nevezési határidő 2021. január 6., 23.59 az alábbi két szekció

esetében:

 

Szekció: Fizika, Földtudományok és Matematika - NEM VÁLTOZOTT

 

Nevezési határidő hallgatóknak: 2021. január 6. (szerda)

 

Nevezési határidő

TDT-elnököknek: 2021. január 11. (hétfő)

 

Rendezvény időpontja: 2021. április 6-9.

 

 

Szekció: Társadalomtudományi - NEM VÁLTOZOTT

 

Nevezési határidő hallgatóknak: 2021. január 6. (szerda)

 

Nevezési határidő

TDT-elnököknek: 2021. január 11. (hétfő)

 

Rendezvény időpontja: 2021. április 14-16.

 

 

Kérjük, hogy a többi szekció nevezési határidejéről a 35. OTDK honlapján (https://otdk.hu/otdk/aktualis-otdk) szíveskedjenek tájékozódni.

 

2.     Változások a pályamunka-feltöltési határidőkben

 

A 2020. ősszel megtartott intézményi/kari TDK-konferenciákon nevezési jogot szerzett pályamunkák esetében egységesen a nevezési határidőig lett meghosszabbítva a pályamunka feltöltési határideje.

 

Az 1. és a 2. pontban fentebb leírt változásokról az online rendszeren keresztül azokat a hallgatókat, akik:

 

  1.      az előző félévekben jogosultságot szereztek és a

pályamunkájukat feltöltötték az OTDT online rendszerbe, de még nem neveztek;

 

  2.      a 2020/2021. tanév őszi félévében szereztek jogosultságot

a 35. OTDK-ra és még nem neveztek

 

az online rendszeren keresztül a mai napon e-mail-ben tájékoztatjuk.

 

3.     Aláírt nevezési lapok összegyűjtése, megőrzése

 

A nevezéshez kapcsolódóan papír alapon csupán a hallgatók által aláírt nevezési lapot kell összegyűjteni (pályamunkánként egy nevezési lap). Kérjük, ezeket őrizzék meg.

 

A nevezési lap aláírása kétféleképpen történhet:

 

a)      az OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapot a

hallgató sajátkezű aláírással látja el (többszerzős pályamunka esetén MINDEN szerző egy és ugyanazon nevezési lapot írja alá),

 

VAGY

 

b)      az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési

lapot a hallgató elektronikus aláírással látja el az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével, az Ügyfélkapu használatával AVDH-val hitelesíti a nevezési lapot. Erre csak egyszerzős pályamunkák esetében van mód.

 

A hallgatóktól csak a papír alapon aláírt nevezési lapot kell átvenni és megőrizni (a hallgatói nyilatkozatok miatt van erre szükség), az AVDH-val aláírt dokumentumot elegendő az OTDT online rendszerébe feltölteni.

Tájékoztatás a 35. OTDK lebonyolításáról, a nevezési időszakról, a TDK-jegyzőkönyvek befogadásáról, a pályamunkák feltöltéséről

2021-01-04
 1. 1.       A 35. OTDK lebonyolítása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel a 35. OTDK online kerül megrendezésre. Kérjük, hogy ezen változásról tájékoztassák a hallgatókat. A részletekről a későbbiekben és az OTDK-ig folyamatosan fogjuk Önöket informálni.

Az online rendezés hírét az OTDT honlapján és az OTDK Facebook oldalán közzétettük, kérjük, hogy ezeket Önök is osszák meg saját social media felületeiken.

https://www.facebook.com/otdk.hu/posts/3831516046877418?__xts__[0]=68.ARCmsvNcSdsmtWs2wUx5hPwlHwCw7YJkWNv6tPSzfMc-OL870c_T3rw4LH0n6woTFmes9oj0kayq6jwksenmskpaBPec_fB7DRi0fsgw-yrHO_6WzSLPYiNM2Bf0mFt0NRDZesP6Mn3f9a1D8AjMXQKV42Z0POYKYP6P925eUfoJ3U04PHAEgRMeZZEoGsT9u9Qnsnrq1A_U2GC_ofdCR_WB6OYHBmguy-uXaHiRvq4NerVkWsAyMlykg7DPk9dzm0MSBQ-r95_BsY8Uf01htgTkt7YtJ8u83Jr8ns9zzpO61ymrXqKsVv90UbUo9h1NvCqBTSYy9jfHTiz7d0de72fsiA&__tn__=-R

 

 1. 2.      TDK-jegyzőkönyvek befogadása, pályamunkák feltöltése 

Tekintettel az online rendezésre és a teljes online lebonyolításra való átállásra, az intézményi/kari TDK-konferenciák jegyzőkönyveinek OTDT online rendszerben történő befogadása a korábban meghatározott időponthoz képest módosult. A 2020. tavaszi TDK-konferenciák jegyzőkönyveinek befogadására 2020. október közepén kerül sor, és értelemszerűen a hallgatóknak a pályamunkájuk feltöltésére vonatkozó e-mail is ekkor kerül kiküldésre. Mindezekből következik, hogy azon hallgatók, akik még nem kaptak e-mail-t az OTDT online rendszerből a pályamunka feltöltésével kapcsolatban, 2020 októberében fognak kapni. Kérjük, hívják fel a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltéséről szóló e-mail megérkezésétől számított 30 napon belül az OTDT online rendszerbe a pályamunkájukat fel kell tölteni! Ezt a határidőt ne keverjék össze azon szekció nevezési határidejével, ahová a pályamunkájukat nevezni szeretnék!

 

 1. 3.      A 35. OTDK nevezési időszaka

Tájékoztatjuk Önöket, hogy (szintén) a pandémia ismételt fokozódása által kiváltott új helyzetre való tekintettel a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia nevezési időszaka későbbi időpontra tolódik, így várhatóan 2020. október második felében lesz elérhető az OTDT online rendszerben a nevezési felület. A hallgatók a nevezés kezdetéről e-mailt kapnak.

2020. évi őszi TDK

2020-11-23

Az őszi TDK Programfüzet letölthető itt.

FELHÍVÁS - ME BBZI TDK 2020 őszi forduló!

2020-09-14

A BBZI 2020. november 18-án 9.00 órától tartja a TDK konferenciát, 


helyszíne a Zenepalota  

FELHÍVÁS - ME GÉIK TDK 2020 őszi forduló!

2020-09-11

A 2020. évi őszi TDK versenyre való elektronikus jelentkezés határideje: 2020. október 9. (péntek) (www.tdk.uni-miskolc.hu) (papír alapon aláírva, leadási helyszín: A/3. ép. II. em. 221.)

A rezümé beadási határideje: 2020. november 9. (hétfő) (a csatolt minta alapján a gkdh8@uni-miskolc.hu e-mail címre)

A dolgozat megküldésének határideje 2 példányban: 2020. november 9. (hétfő) (leadási helyszín: A/3. ép. II. em. 221.) és e-mail-en PDF formátumban: gkdh8@uni-miskolc.hu)

Az intézeti bírálatok beküldési határideje: 2020. november 18. (szerda)

Az Intézményi TDK konferencia ideje: 2020. november 23. (hétfő)

Kari záróünnepség: 2020. december 1. (kedd)

2020. évi őszi TDK időpontok

2020-09-04

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklődőt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2020. szeptember 4-i ülésén elfogadta a 2020. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidőket.

 

Jelentkezési határidő:

2020. szeptember 07 – október 06-ig (absztrakt leadással)

TDK dolgozat beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2020. október 19 – november 27. 

Programfüzet leadása:

2020. október 12-ig (online programfüzet, honlapon frissítve)

GTK Tavaszi TDK !!! Tájékoztató!!!

2020-03-17

Az ME GTK kari TDK tavaszi forduló jelentkezési határideje változik, 2020. március 23. 12 óráig még elfogadunk jelentkezéseket. A forduló szóbeli részét,  a jelenlegi döntések és engedélyek tükrében online skype konferencia formájában tervezzük megrendezni. 

 

A jelentkezéskor generált pdf lapot elegendő, ha a hallgató írja alá, és scan formában elküldi a megadott e-mail címekre, a tervezett összefoglalóval együtt.

Tájékoztatás

2020-03-16

 

Kedves Hallgatók, a különleges helyzetre tekintettel azt az információt adjuk, hogy a TDK tavaszi fordulójára továbbra is elektronikusan jelentkezhetnek. A két tavaszi TDK beadási határideje várhatóan nem változik, erről a Kari honlapon is tájékozódhatnak. A bírálatokról a Karok intézkednek. .

Az előadások megtartása későbbi időben kerül sor, amelyről értesítést fognak kapni.

2020. évi tavaszi GÉIK TDK

2020-03-09

A 2020. (tavaszi) évi intézményi GÉIK TDK versenyre történő jelentkezéssel kapcsolatos teendőket, határidőket, információkat.

 

A 2020. évi tavaszi TDK versenyre való elektronikus jelentkezés határideje: 2020. március 17. (kedd) (www.tdk.uni-miskolc.hu) (papír alapon aláírva, leadási helyszín: A/3. ép. II. em. 221.)

A rezümé megküldésének határideje: 2020. április 1. (szerda) (a csatolt minta alapján a gkdh8@uni-miskolc.hu e-mail címre)

A dolgozat beadási határideje 2 példányban: 2020. április 16. (csütörtök) (leadási helyszín: A/3. ép. II. em. 221.) és e-mail-en PDF formátumban: gkdh8@uni-miskolc.hu)

Az intézeti bírálatok beküldési határideje: 2020. április 23. (csütörtök)

Az Intézményi TDK konferencia ideje: 2020. április 29. (szerda) 14.00 óra

Kari záróünnepség: 2020. május 06. (szerda)

2020. évi tavaszi GTK TDK

2020-03-09

Kedves TDK jelentkezők, érdeklődők!

 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2020. április 27-30. között tartja 2020 tavaszi, kari TDK versenyét. Minden jelentkezőnek sok sikert és kitartást kívánunk! BA, MA, foszk, levelező illetve nappali képzésben résztvevő hallgatókat és regisztrált középiskolai diákokat egyaránt várunk! A verseny nyelve magyar és angol.

 

Határidők:

ME GTK kari TDK verseny: 2020. április 27-30. (pontos dátumot és helyszínt a jelentkezések után közlünk)

ME GTK kari TDK dolgozat leadási határidő: 2020. április 8. szerda

ME GTK TDK jelentkezési-, és tervezett rezümé leadási határidő: 2020. március 17. kedd

 

Formai követelményre, bírálati szempontokra és egyéb feltételekre vonatkozóan, a honlapról letölthető Útmutató az irányadó! További információ, formai követelmény: http://www2.gtk.uni-miskolc.hu/tdk/

E-mail elérhetőség: gtktdk@gmail.com, szakal.zoltan@uni-miskolc.hu  A XXXV. OTDK 2021 központi felhívás a http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas linken elérhető, ez továbbjutás esetén aktuális, de egyben irányadó is. A közgazdasági szekció Sopronban kerül megrendezésre 2021-ben, ennek felhívása alábbi linken érhető el: http://otdk.hu/media/uploads/35kozgazszekcio.pdf

 

Esélyért Díj 2020

2020-01-13

Esélyért Díj

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is meghirdetésre kerül az "Esélyért Díj".

Az Esélyért Dij pályázat űrlapja letölthető itt.


"Esélyért" Díj

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa támogatni kívánja a
szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a
hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy
kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek
az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az
egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése.

"Esélyért" Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat
készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a
fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik. 

Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi
csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak
szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat
a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző
jogok kihívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a
nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel
foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket
találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak.


A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a
2017/2018-as tanévben pályázatot hirdet az "Esélyért" Díj
elnyerésére, mely díj alapítását "A tudományos utánpótlás-nevelés és a
műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem
stratégiai céljaival összhangban" c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt
támogatta.

Az "Esélyért" Díj leírása:

1) Emlékérem, 

2) Oklevél. 

A pályázat benyújtásának feltétele:

- Miskolci Egyetem hallgatói jogviszony

- Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri
konferencián bemutatott dolgozat

- A kari TDT írásos ajánlása.

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc
bizottság rangsorának figyelembevételével.

A Díjat az Ünnepi díjátadó ülésen az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke és
az ETDT elnöke adja át.

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon
Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2020. január 27-ig az
Intézményi TDK- t követően.

 2019. évi őszi TDK

2019-11-08

Az őszi TDK Programfüzet letölthető itt.

FELHÍVÁS - ME EK TDK 2019 őszi forduló!

2019-09-30

Kedves TDK jelentkezők, érdeklődők!  

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara 2019. november 28-án tartja kari TDK versenyét.

BSc, MSc  képzésben résztvevő hallgatókat és regisztrált középiskolai diákokat egyaránt várunk! A verseny nyelve magyar.

1)      Jelentkezni a http://tdk.uni-miskolc.hu központi egyetemi felületen lehetséges. Azon hallgatók számára, akik korábban még nem regisztráltak a honlapon, a bejelentkezéshez regisztráció szükséges. Az előző években már regisztrált hallgatók ne regisztráljanak újra, hanem a korábban megadott felhasználónév és jelszó használatával lépjenek be a rendszerbe.

2)      A jelentkezés után a rendszer egy pdf dokumentumot készít, amelyet kinyomtatva és a jelentkező(k) és a konzulens(ek) által aláírva Dojcsákné Kiss-Tóth Éva részére (Stefánia épület, 2.emelet, 212. iroda) leadni szíveskedjenek.

3)      Szükséges továbbá egy egyoldalas rezümét (absztraktot) is elküldeni szerkeszthető szövegfájl formájában (e-mail cím: evakisstoth@gmail.com). A rezümének tartalmaznia kell a TDK dolgozat címét magyar és angol nyelven is; a TDK dolgozat készítőjének nevét; a konzulens(ek) nevét, valamint a dolgozat témájának egy oldalas összefoglalóját.

4)      A kinyomtatott rezümét a nevező Hallgató és a Konzulens(ek) aláírásával ellátva leadni szíveskedjenek Dojcsákné Kiss-Tóth Éva részére.

Határidők:

-       ME EK/központi TDK jelentkezési határidő: 2019. október 15.

-       ME EK kari TDK rezümé/absztrakt leadási határideje: 2019. november 8. 

-       ME EK kari TDK verseny: 2019. november 28.

Formai követelményre, bírálati szempontokra és egyéb feltételekre vonatkozóan a kari honlapról letölthető TDK szabályzat, illetve a szakdolgozatokra vonatkozó formai követelmény az irányadó! 2019. október 15-én 15:00-tól tájékoztatót tartunk a karon a rezümé elkészítésével, bírálatával kapcsolatos tudnivalókról.

A TDK szabályzat elérhető itt:  http://ek.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2017/11/ME-EK-TDK-szab%C3%A1lyzat-2017-1.pdf

 

FELHÍVÁS - ME MAK TDK 2019 őszi forduló!

2019-09-26

Tisztelt Érdeklődők, 

A 2019. évi TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁVAL kapcsolatos információk, határidők az alábbiak: 

JELENTKEZÉS: 2019. SZEPTEMBER 17 – OKTÓBER 15

A jelentkezéshez az alábbi teendők szükségesek:

 1. Jelentkezni a http://tdk.uni-miskolc.hu/ honlapon. Azon hallgatók számára, akik korábban még nem regisztráltak a honlapon, a bejelentkezéshez regisztráció szükséges. Az előző években már regisztrált hallgatók ne regisztráljanak újra, hanem a korábban megadott felhasználónév és jelszó használatával lépjenek be a rendszerbe. 
 2. A http://tdk.uni-miskolc.hu/ honlap által generált jelentkezési lapot egy példányban kinyomtatva, a nevező Hallgató és a Konzulens(ek) aláírásával ellátva leadni Dr. Benke Márton részére (Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet, B/1 109. szoba, vagy az adminisztráción: B/1 5. szoba).
 3. A TDK dolgozat maximum egy oldalas rezüméjét elküldeni a memaktdt@gmail.com e-mail címre. A rezümének tartalmaznia kell a TDK dolgozat címét magyar és angol nyelven is; a TDK dolgozat készítőjének nevét; a konzulens(ek) nevét, valamint a dolgozat témájának egy oldalas összefoglalóját.
 4. A kinyomtatott rezümét a nevező Hallgató és a Konzulens(ek) aláírásával ellátva leadni Dr. Benke Márton részére.

A TDK DOLGOZATOK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. NOVEMBER 20.

A MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TDK KONFERENCIÁJÁNAK IDŐPONTJA: 2019. NOVEMBER 28.

Dr. Benke Márton

MAK TDT titkár

----------------

Dear Students, 

The information and deadlines regarding the STUDENTS’ SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE of 2019. are the following: 

APPLICATION: SEPTEMBER 17 – OCTOBER 15

For application, the following is to be fulfilled:

 1. Apply at http://tdk.uni-miskolc.hu/ webpage. Those students, who have not registered already, registration is required for signing in. Those students, who have already registered during the previous years, registration is not required, they can sign in with their own account and password.
 2. Submit the signed – by both student(s) and supervisor(s) - application form printed from http://tdk.uni-miskolc.hu/ to Márton Dr. Benke (Institute of Physical Metallurgy, Metalforming and Nanotechnology, Bld. B/1 Room 109. or administration: Bld. B/1 Room: 5.).
 3. Send the maximum one page abstract of the research work to memaktdt@gmail.com. The abstract must contain the title of the research work, the name of the author(s) /student(s)/, name of supervisor(s), and maximum one page summary of the research work.
 4. Submit the printed and signed – by both student(s) and supervisor(s) - abstract to Márton Dr. Benke.

DEADLINE OF SUBMISSION OF THE COMPLETE RESEARCH WORK: NOVEMBER 20. 2019.

DATE OF STUDENT’S SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE OF THE FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: NOVEMBER 28. 2019.

Dr. Márton Benke

Students’ Scientific Research Council secretary

Faculty of Materials Science and Engineering  FELHÍVÁS - ME ÁJK TDK 2019 őszi forduló!

2019-09-25

Kedves TDK jelentkezők, érdeklődők!  

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar 2019. november második felében tartja kari TDK szekcióüléseit. Minden jelentkezőnek sok sikert és kitartást kívánunk! BA, MA, foszk, levelező illetve nappali képzésben résztvevő hallgatókat egyaránt várunk! A verseny nyelve magyar.. 

Jelentkezni a http://tdk.uni-miskolc.hu központi egyetemi felületen lehetséges.

A jelentkezés részleteiről itt talál információkat:

https://jogikar.uni-miskolc.hu/jelentkezesi_informaciok_tdk 

A XXXV. OTDK 2021 központi felhívás a  http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas linken elérhető, ez továbbjutás esetén aktuális, de egyben irányadó is.

FELHÍVÁS - ME MFK TDK 2019 őszi forduló!

2019-09-25

Kedves TDK jelentkezők, érdeklődők! 

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 2019. november 28-án tartja kari TDK versenyét. Minden jelentkezőnek sok sikert és kitartást kívánunk! BSc, MSc  képzésben résztvevő hallgatókat és regisztrált középiskolai diákokat egyaránt várunk! A verseny nyelve magyar és angol (a külföldi, magyarul nem tudó hallgatók számára).

Jelentkezni a http://tdk.uni-miskolc.hu központi egyetemi felületen lehetséges. A pályamű címét magyarul és angolul is adják meg, és jelöljék meg, hogy a Földtudományi vagy a Műszaki szekcióba neveznek! 

A jelentkezés után a rendszer egy pdf dokumentumot készít, amelyet kinyomtatva és a jelentkező(k) és a konzulens(ek) által aláírva, illetve pdf-ként emailben szeretne megkapni a kari TDT titkár, Németh Norbert (A/3. épület 3. emelet, Földtan-Teleptani Tanszék,

foldnn@uni-miskolc.hu) október 15-ig. Szükséges továbbá a rezümét

(absztraktot) is elküldeni szerkeszthető szövegfájl formájában. Magát a TDK pályamunkát november 7-ig kell ugyanitt leadni, a dolgozatot 1 példányban kinyomtatva (spirál kötésben) és ezzel azonos tartalmú pdf fájlban. A dolgozatot elektronikus formában is kérjük, illetve a végső verziót fel kell majd tölteni egy ún. MIDRA adatbázisba. 

Határidők:

·       ME MFK kari TDK verseny: 2019. november 28.

·       ME MFK kari TDK dolgozat leadási határideje: 2019. november 7. 

·       ME MFK TDK jelentkezési határidő: 2019. október 15.

Formai követelményre, bírálati szempontokra és egyéb feltételekre vonatkozóan, a kari honlapról letölthető TDK szabályzat, illetve a szakdolgozatokra vonatkozó formai követelmény az irányadó!

A TDK szabályzat elérhető itt:  

http://mfk.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/11/MFK_TDK_szabalyzat_2015_05_05.pdf 

További kérdésekkel a kari TDT titkárhoz forduljanak:

Németh Norbert

foldnn@uni-miskolc.hu

FELHÍVÁS - ME BBZI TDK 2019 őszi forduló!

2019-09-24

A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete őszi TDK Versenyt szervez 2019. november 27-én, szerdán, 09.00-tól a 212-es teremben. 

A TDK Konferenciára jelentkezhetnek középiskolás diákok és a ME BBZI képzésein tanuló nappali és esti tagozatos hallgatók is.

A konferenciára 2019. október 15-ig lehet jelentkezni.
A jelentkezéshez  az egyetemi TDK honlap felületén (www.tdk.uni-miskolc.hu/)  a max. 1 oldalas rezümé (absztrakt) feltöltése, illetve a jelentkezési lap kitöltése és kinyomtatása szükséges.
A kinyomtatott és a konzulens által aláírt jelentkezési lapot és rezümét a ME BBZI Tanulmányi Irodára kérjük leadni, illetve elektronikus formában (szkennelve)

a  ME BBZI TDT titkárának is elküldeni (gasparnetothmarica@gmail.com).
Az elkészült dolgozat leadási határideje 2019. november 20-a. A dolgozatokat (spirálozva) és a rezümét 3 példányban kérjük nyomtatott formában 

a Tanulmányi Irodán leadni és elektronikus formában a fenti e-mail címre is elküldeni.

ME BBZI intézeti TDK verseny: 2019. november 27. 09.00

ME BBZI intézeti TDK dolgozat leadási határidő: 2019. november 20. 

ME BBZI TDK jelentkezési-, és rezümé leadási határidő: 2019. október 15. 

A  tartalmi és formai követelményekkel kapcsolatban tájékoztatást az alábbi e-mail címen kaphatnak az érdeklődők: gasparnetothmarica@gmail.com

Kérjük, hogy a különböző nevezési kategóriák (zenei előadói, elméleti) terjedelmi követelményeire fokozottan ügyeljenek!

FELHÍVÁS - ME GTK TDK 2019 őszi forduló!

2019-09-23

Kedves TDK jelentkezők, érdeklődők!  

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2019. november 20-án tartja kari TDK versenyét. Minden jelentkezőnek sok sikert és kitartást kívánunk! BA, MA, foszk, levelező illetve nappali képzésben résztvevő hallgatókat és regisztrált középiskolai diákokat egyaránt várunk! A verseny nyelve magyar és angol. 

Jelentkezni a http://tdk.uni-miskolc.hu központi egyetemi felületen lehetséges. A jelentkezés után a rendszer egy pdf dokumentumot készít, amelyet kinyomtatva és aláírva, illetve elektronikusan szkennelve szeretnénk bekérni. Ezt az ME GTK Marketing és Turizmus Intézetbe kell eljuttatni a kari TDT titkárnak (A/2. épület I. emelet, 109, titkárság) borítékban, 1 eredeti példányban. A megadott határidőig a rezümét (absztrakt) is el kell készíteni, illetve magát a TDK pályamunkát. A rezümét 5 példányban, a dolgozatot 2 példányban spirál kötésben kell leadni, szintén a kari TDT titkárnak. A dolgozatot elektronikus formában is kérjük, illetve a végső verziót fel kell majd tölteni egy ún. MIDRA adatbázisba. Az elektronikus elküldéseket a gtktdk@gmail.com és a szakal.zoltan@uni-miskolc.hu e-mail címre várjuk. 

Határidők:

 • ME GTK kari TDK verseny: 2019. november 20.
 • ME GTK kari TDK dolgozat leadási határidő: 2019. november 11. (végzős hallgatóknak 2019. október 31.)
 • ME GTK TDK jelentkezési-, és rezümé leadási határidő: 2019. október 15.

 

Formai követelményre, bírálati szempontokra és egyéb feltételekre vonatkozóan, a honlapról letölthető Útmutató az irányadó!

További információ, útmutató, formai követelmény:  http://www2.gtk.uni-miskolc.hu/tdk/welcome.html

E-mail elérhetőség: gtktdk@gmail.com, szakal.zoltan@uni-miskolc.hu

A XXXV. OTDK 2021 központi felhívás a  http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas linken elérhető, ez továbbjutás esetén aktuális, de egyben irányadó is.

FELHÍVÁS - ME GÉIK TDK 2019 őszi forduló!

2019-09-20

Kedves TDK jelentkezők, érdeklődők! 

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 2019. (őszi) évi intézményi TDK versenyre történő jelentkezéssel kapcsolatos teendők, határidők, információk az alábbiak:

A 2019. évi őszi TDK versenyre való elektronikus jelentkezés határideje: 2019. október 11. (péntek) (www.tdk.uni-miskolc.hu) (papír alapon aláírva, leadási helyszín: C/1. ép. I. em.)

A rezümé (absztrakt) megküldésének határideje: 2019. október 17. (csütörtök) (a csatolt minta alapján a gkdh4@uni-miskolc.hu e-mail címre)

A dolgozat beadási határideje 2 példányban: 2019. november 11. (hétfő) (leadási helyszín: C/1. ép. I. em. és e-mail-en PDF formátumban: gkdh4@uni-miskolc.hu)

Az intézeti bírálatok beküldési határideje: 2019. november 20. (szerda) 15.00 óra

Az Intézményi TDK konferencia ideje: 2019. november 25. (hétfő) 14.00 óra

Kari záróünnepség: 2019. december 03. (kedd) 11.00 óra

2019. évi őszi TDK időpontok

2019-09-16

2019-20. évi ŐSZI TDK időpontok


Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklődőt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2019. szeptember 16-i ülésén elfogadta a 2019. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidőket.

 

Jelentkezési határidő:

2019. szeptember 30 – október 15-ig (absztrakt leadással)

TDK dolgozat beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2019. november 04 – november 29 

Programfüzet leadása:

2019. október 21-ig (online programfüzet, honlapon frissítve)

GTK Tehetségkutatás 2019

2019-05-17
Bővebb információ, a promóció plakátja letölthető itt.

Gratulálunk a Miskolci Egyetem összes Kar OTDK-n résztvevő versenyzőinek! Gratulálunk a díjazottaknak!

2019-05-16

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar díjazottjainak eredményei megnézhetőek itt:   http://otdt.hu/site/otdk-eredmenyek

A KÖZGÁZ OTDK 2019 rezümé füzet

2019-05-15

2019. évi tavaszi GÉIK TDK

2019-04-23

A tavaszi GÉIK TDK Programfüzet letölthető itt.GTK OTDK 2019, Pécs

2019-04-10

A 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekcióját több mint 20 év után a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara rendezte.    https://ktkotdk.pte.hu/

ETDT Ünnepi Díjátadó Ülés

2019-04-04

Hagyományos Tehetségünnep a Miskolci Egyetemen 

2019. 04. 04. 15:00 óra, Szenátusi Tanácsterem

Tehetséges hallgatók és elkötelezett oktatóik kaptak elismerést 2019. április 04-én a Miskolci Egyetem tartott Tudományos Diákköri ünnepségen. Kiváló Konzulensek, akik a 2018. évi konferencián a legjobb, legtöbb hallgatót támogatták, valamint Esélyért Díjazottak, akik vagy nehezebb helyzetből küzdötték fel magukat a tudományos elismertségig, vagy olyan kutatási témát választottak, amely a sokszor diszkriminált társadalmi csoportok támogatásával foglalkozik. Ők kaptak elismerést, és azok a hallgatók, akik a jók közül a legjobbak voltak. Az eseményen a TDK I. helyezettek munkáját köszönte meg Prof. Dr. Torma András rektor. 

A tehetségekkel való kiemelt törődésnek több formája létezik a Miskolci Egyetem keretein belül, melyeknek átfogó rendszere jól átlátható, elemei egymásra épülnek. Ide tartoznak a felsőoktatási intézménybe való bekerülés megkönnyítését elősegítendő középiskolások számára szervezett versenyek, kurzusok, a tudományos diákkör, a szakkollégiumi rendszerek, hallgatói külföldi ösztöndíjak, maguk a doktori iskolák, későbbiekben pedig a posztdoktori pályázatok, kutatói külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak.

A tehetséggondozás feltétlenül plusz odafigyelést, energiát követel az oktatótól. Külön kell foglalkoznia a hallgatóval, motiválnia kell – talán az a legfontosabb, hogy olyan célt helyezzen a hallgató elé, amelynek elérése előbb-utóbb a hallgató saját célja (is) lesz –, számos kiegészítő tananyagot, forrást, illetve az előrehaladásához szükséges tárgyi feltételeket kell biztosítania számára. 

Ezt a munkát köszönte meg a Miskolci Egyetem vezetése a legsikeresebb konzulenseknek. A 2018. évi intézményi TDK-n 19 oktatónak ítélte oda ezt a díjat a Tudományos Diákköri Tanács. A díjat átatja Prof. Dr. Torma András rektor. 

Kiváló Konzulensek névsora:   

Dr. Faitli József

MFK

egyetemi docens

Dr. Kristály Ferenc 

MFK

tudományos főmunkatárs

Dr. Vanyorek László          

MAK

adjunktus

Dr. Barkóczy Péter

MAK

egyetemi docens

Dr. Bodnár István   

GÉIK

adjunktus

Bogdándy Bence

GÉIK

tanszéki mérnök

Dr. Pintér Judit Mária

GÉIK

adjunktus

Dr. Tóth Lajos Tibor

GÉIK

egyetemi docens

Dr. Kenderes György

ÁJK

egyetemi docens

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka

ÁJK

egyetemi docens

Prof. Dr. Nagy Anita

ÁJK

egyetemi tanár

Dr. Molnár László

GTK

egyetemi docens

Dr. Csiszár Csilla Margit

GTK

egyetemi adjunktus

Dr.  Dobos Csilla

BTK

egyetemi docens

Dr. Lajos Veronika

BTK

egyetemi adjunktus

Simon Nóra

EK

mesteroktató

Juhász Eleonóra

EK

tanársegéd

Dr. Széplaki Zoltán

BBZI

művésztanár

Krajnik Tiborné Móri Marianna

BBZI

óraadó oktató

 


A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem támogatása, a hallgatók és konzulenseik megnyerése a szolidaritás gondolatának – ezeket az értékeket kívánja erősíteni az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a TDK alapelveinek figyelembevételével.

 

Ennek jegyében az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2010-ben Esélyért Díjat alapított olyan hallgatók – és témavezetőik – elismerésére, akik esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készítették dolgozatukat, vagy akik az esélyegyenlőségi politika értelmében maguk is a két nagy szegmenshez, a fogyatékkal élőkhöz, vagy az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartoznak.

2019. év Esélyért Díj nyertese: 

Varga Katinka  (Állam- és Jogtudományi Kar)

Dolg. címe: A fogyatékossággal élő személyek hétköznapi valósága

Konzulens:  Dr. Jakab Nóra (egyetemi docens)

Az idei díjazottaknak az oklevelet és az érmet átadta, Dr. Andrikné Prof. dr. Hell Judit, Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke és Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár, a ME TDT elnöke.

Az ünnepi díjátó ülésen azok kaptak elismerést, akik a 2018. év tavaszi, őszi TDK Konferenciáján a legeredményesebbek voltak. 

A tehetséggondozás, a Tudományos Diákköri munka nem a versenyről szól, azonban a hétköznapok sikerorientált világát nem lehet, és nem akarjuk kizárni, így büszkeséggel tölt el bennünket hallgatóink és oktatóik eredményei. A 2018. évben megrendezett intézményi TDK kultúrautalvánnyal jutalmazott első díjazottjai: 

MFK

 1. Guillermo Uquillas
 2. Kelemen Dániel
 3. Muhammad Nur Ali Akbar
 4. Szalóczy Gyula

MAK 

1. Bubonyi Tamás

2. Prekob Ádám

3. Gyarmati Gábor

4. Jakab Zsófia

GÉIK

2018. tavasz, I. helyezettek:

1. Csetneki Máté          

2. Koós Dániel (társszerző)  

3. Skribanek Ádám     (társszerző)  

4. Rostás László         

5. Kovács Kincső      

6. Hardai Ibolya         

7. Erdei Réka  

8. Suhaj Anett 

 

2018. ősz, I. helyezettek:

9. Varga Ádám           

10. Csetneki Máté      

11. Erdei Réka

12. Kmetz Barbara    

13. Ungár Péter          

14. Agárdi Anita

ÁJK

 1. Harnócz Dorina Lilla 
 2. Czibrik Eszter   
 3. Szabó Anikó 
 4. Budai Georgina
 5. Kókai Dániel 
 6. Éles Jánosné
 7. Vágner Tamás
 8. Berényi Laura 
 9. Nyilasi Zoltán 

10. Stefán Ibolya 

GTK

 1. Pleszkó Renáta
 2. Pócsi Nikolett
 3. Bordás Gabriella  
 4. Czipczer Tamara  
 5. Hardai Ibolya
 6. Tarjányi Viktória    

BTK

 1. Bauernfeind Brigitta    
 2. Czövek Gabriella     
 3. Dienes Viktor      
 4. Fülöp Tiffany      
 5. Lőrincz Andrea      
 6. Tóth Boglárka         
 7. Szijjártó Leticia        
 8. Palásthy István     

EK

1. Halász Beáta  

2. Krajnyák Eszter  

3. Pásztor Viktor 

BBZI

 1. Brányi Panna  
 2. Mészáros Mária Ágnes 
 3. Furman Máté -  középiskolás
 4. Komáromi Zsanett  - középiskolás     

 

  

Esélyért Díj 2019

2019-03-02

Esélyért Díj

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is meghirdetésre kerül az "Esélyért Díj".

Az Esélyért Dij pályázat űrlapja letölthető itt.


"Esélyért" Díj

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa támogatni kívánja a
szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a
hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy
kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek
az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az
egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése.

"Esélyért" Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat
készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a
fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik. 

Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi
csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak
szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat
a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző
jogok kihívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a
nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel
foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket
találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak.


A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a
2017/2018-as tanévben pályázatot hirdet az "Esélyért" Díj
elnyerésére, mely díj alapítását "A tudományos utánpótlás-nevelés és a
műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem
stratégiai céljaival összhangban" c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt
támogatta.

Az "Esélyért" Díj leírása:

1) Emlékérem, 

2) Oklevél. 

A pályázat benyújtásának feltétele:

- Miskolci Egyetem hallgatói jogviszony

- Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri
konferencián bemutatott dolgozat

- A kari TDT írásos ajánlása.

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc
bizottság rangsorának figyelembevételével.

A Díjat a következő ETDT ülésen a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes és
az ETDT elnöke adja át.

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon
Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2019. március 18-ig az
Intézményi TDK- t követően.

 

  

2019. évi tavaszi GÉIK TDK

2019-03-01

A 2019. évi tavaszi TDK versenyre való elektronikus jelentkezés határideje: 2019. március 19. (hétfő) (www.tdk.uni-miskolc.hu) (papír alapon aláírva, leadási helyszín: C/1. ép. I. em.)

A rezümé megküldésének határideje: 2019. április 02. (kedd) (a csatolt minta alapján a gkdh4@uni-miskolc.hu e-mail címre)

A dolgozat beadási határideje 2 példányban: 2019. április 09. (kedd) (leadási helyszín: C/1. ép. I. em. és e-mail-en PDF formátumban: gkdh4@uni-miskolc.hu)

Az intézeti bírálatok beküldési határideje: 2019. április 17. (szerda) 15.00 óra

Az Intézményi TDK konferencia ideje: 2019. április 24. (szerda) 14.00 óra

Kari záróünnepség: 2019. május 06. (hétfő) 11.00 óra

 

Programfüzet 2018

2018-10-29

2018. évi őszi TDK Konferencia Programfüzete letölthető itt.Fontos változás! 2018. évi őszi TDK Jelentkezés

2018-10-01

A 2018. évi őszi TDK-ra való jelentkezés az ADATLAP és az ÖSSZEFOGLALÓ leadásával a kari TDT részére kinyomtatott (aláírva, 2 példányban) és elektronikus formában.


Az ADATLAP letölthető (külön az egyetemi hallgatóknak és a középiskolás hallgatóknak:


TDK jelentkezési Adatlap ME hallgatóknak


TDK jelentkezési Adatlap középiskolásoknak


A konferencia szekcióiról a kari TDT elnökök/titkárok adnak tájékoztatást.2018. évi őszi TDK időpontok

2018-09-01

2017-18. évi ŐSZI TDK időpontok


Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklődőt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2018. április 4-i ülésén elfogadta a 2018. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidőket.

 

Jelentkezési határidő:

2018. szeptember 10 – október 05-ig (absztrakt leadással)

TDK dolgozat beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2018. október 24 – november 23 

Programfüzet leadása:

2018. október 12-ig (online programfüzet, honlapon frissítve)

Diáktudomány 2017-2018.

2018-08-31
Megjelent a 2017-2018. évi TDK munkák összefoglaló kiadvány XI. kötete. A Diáktudomány letölthető itt.

ETDT Ünnepi Díjátadó Ülés

2018-02-22

ETDT ÜNNEPI DÍJÁTADÓ ÜLÉS

Hagyományos Tehetségünnep a Miskolci Egyetemen

2018. 02. 22. 13:00 óra, Szenátusi Tanácsterem

A Tudományos Diákkör (TDK) igazi hungaricum,
a magyar felsőoktatás egyik legragyogóbb gyöngyszeme. Itt nevelődnek önfejlesztéssel,
társaikkal folytatott közös gondolkodással és egy szoros tanár-diák
együttműködéssel a jövő talán legsikeresebb szakemberei, tudósai. Ebben a
mozgalomban részt vevő tehetséges hallgatók és elkötelezett oktatóik kapnak
elismerést 2018. február 22-én a Miskolci Egyetem tartott Tudományos Diákköri
ünnepségen. Kiváló Konzulensek, akik idén a legjobb, legtöbb hallgatót
támogatták, valamint Esélyért Díjazottak, akik vagy nehezebb helyzetből
küzdötték fel magukat a tudományos elismertségig, vagy olyan kutatási témát
választottak, amely a sokszor diszkriminált társadalmi csoportok támogatásával
foglalkozik. Ők kaptak ma elismerést, és azok a hallgatók, akik a jók közül a
legjobbak voltak. Az eseményen nem csak a TDK I. helyezettek munkáját köszönte meg
Torma András rektor.

A tehetségekkel való kiemelt törődésnek
több formája létezik a Miskolci Egyetem keretein belül, melyeknek átfogó
rendszere jól átlátható, elemei egymásra épülnek. Ide tartoznak a felsőoktatási
intézménybe való bekerülés megkönnyítését elősegítendő középiskolások számára
szervezett versenyek, kurzusok, a tudományos diákkör, a szakkollégiumi
rendszerek, hallgatói külföldi ösztöndíjak, maguk a doktori iskolák,
későbbiekben pedig a posztdoktori pályázatok, kutatói külföldi ösztöndíjak,
tanulmányutak.

A tehetséggondozás feltétlenül plusz odafigyelést,
energiát követel az oktatótól. Külön kell foglalkoznia a hallgatóval,
motiválnia kell – talán az a legfontosabb, hogy olyan célt helyezzen a hallgató
elé, amelynek elérése előbb-utóbb a hallgató saját célja (is) lesz –, számos
kiegészítő tananyagot, forrást, illetve az előrehaladásához szükséges tárgyi
feltételeket kell biztosítania számára. Ezt a munkát köszönte ma meg a Miskolci
Egyetem vezetése a legsikeresebb konzulenseknek.

Kiváló Konzulensek névsora:

Dr. Faitli József MFK egyetemi docens

Dr. Mucsi Gábor MFK egyetemi docens

Dr. Benke Márton MAK egyetemi docens

Prof. Dr. Mertinger Valéria MAK egyetemi tanár

Dr. Vanyorek László MAK adjunktus

Dr. Bányai Tamás GÉIK egyetemi docens

Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota GÉIK egyetemi docens

Dr. Tamás Péter GÉIK egyetemi docens

Dr. Trohák Attila GÉIK egyetemi docens

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea ÁJK egyetemi docens

Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn ÁJK egyetemi docens

Dr. Lipták Katalin GTK adjunktus

Siposné Dr. Nándori Eszter GTK egyetemi adjunktus

Dr. Fekete Sándor BTK egyetemi adjunktus

Dr. Kegyesné Dr. Szekeres Erika BTK egyetemi docens

Dr. Lakatos Andrea EK tanársegéd

Dr. Lukács Andrea EK egyetemi docens

Lebenszkyné Szabó Tünde EK mesteroktató

Dr. Bukáné Kaskötő Marietta BBZI művésztanár

Gáspárné Dr. Tóth Marica BBZI főiskolai adjunktus

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem támogatása, a hallgatók és konzulenseik megnyerése a szolidaritás gondolatának – ezeket az értékeket kívánja erősíteni az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a TDK alapelveinek figyelembevételével.

Ennek jegyében az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2010-ben Esélyért Díjat alapított olyan hallgatók – és
témavezetőik – elismerésére, akik esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában
készítették dolgozatukat, vagy akik az esélyegyenlőségi politika értelmében maguk
is a két nagy szegmenshez, a fogyatékkal élőkhöz, vagy az etnikai alapon diszkrimináltakhoz
tartoznak.

2018. év Esélyért Díj nyertese:

Törő Réka (Egészségügyi Kar)

Dolg. címe: Gyermekbántalmazás egy borsodi járásban a 0-14 éves korú gyermekek körében

Konzulense: Dr. Rucska Andrea Mária (egyetemi docens)

Elismerésben részesülnek még:

2. Név: Czövek Erzsébet Gabriella (Bölcsészettudományi Kar)

Dolg. címe: Kanadából visszatérő lyukóvölgyi családok

Konzulens: Dr. Havasi Virág (egyetemi docens)

3. Név: Lőrincz Andrea (Bölcsészettudományi Kar)

Dolg. címe: Szabadítsuk ki Ákost! Fekete pedagógiai hatások védelembe vett gyermekek iskolai életútjában

Konzulens: Dr. Karlowits-Juhász Orchidea (egyetemi adjunktus)

4. Név: Tarjányi Viktória (Gazdaságtudományi Kar)

Dolg. címe: Fakanál vagy nem fakanál? – A nők munkaerő-piaci jellemzői az Európai Unióban

Konzulens: Dr. Lipták Katalin (adjunktus)

5. Név: Simon Patrícia (Állam- és Jogtudományi Kar)

Dolg. címe: A fogyatékossággal élő emberek helyzete a munkaerőpiacon

Konzulens: Dr. Jakab Nóra (egyetemi docens)

A tehetséggondozás, a Tudományos Diákköri munka nem a versenyről szól, azonban a
hétköznapok sikerorientált világát nem lehet, és nem akarjuk kizárni, így
büszkeséggel tölt el bennünket hallgatóink és oktatóik eredményei. A 2017.
évben megrendezett intézményi TDK kultúrautalvánnyal jutalmazott első díjazottjai:

I. díjazott hallgatók névsora

 • MFK
  1. Boldizsár Csongor
  2. Kovács Martin (társszerző:V. P.)
  3. Veleczki Patrik (társszerző: K. M.)
  4. Majoros Lívia
  5. Takács Ádám
 • MAK
 • 1. Sepsi Máté
 • 2. Gyarmati Gábor
 • 3. Min-Yen Lu
 • 4. Pethő Dániel
 • GÉIK

2017. tavasz:

 • 1. Forgács Zsófia
 • 2. Földi Szabolcs
 • 3. Novák Dominika
 • 4. Pekár Péter
 • 5. Szabó Mihály Viktor
 • 6. Kalinák Fanni

2017. ősz:

 • 7. Földi Szabolcs
 • 8. Suhaj Anett (társszerző)
 • 9. Spisák Bernadett (társszerző)
 • 10. Puskás Tibor
 • 11. Soós Róbert
 • 12. Agárdi Anita
 • 13. Kovács Kincső
 • 14. Szadai Gergely
 • 15. Spisák Bernadett
 • 16. Tóth Kinga
 • 17. Mészáros Károly Marcell (társszerző)
 • 18. Tucsa Levente (társszerző)
 • 19. Skribanek Ádám
 • ÁJK
  1. Hojnyák Dávid
 • 2. Czibrik Eszter
 • 3. Balogh Réka
 • 4. Csiger Tünde
 • 5. Simon Patrícia
 • 6. Petró Angéla
 • 7. Móricz Alíz
 • 8. Nyilasi Zoltán
 • GTK
 • 2017. évi őszi:
  1. Gulyás Nóra
  2. Siska Eszter
  3. Doszpoly Petronella
 • 2017. évi tavaszi:
  4. Varga Zita
 • 5. Visnyovszky Gergely
 • BTK
  1. Bartók Boglárka
  2. Dietrich Csenge Sára
  3. Lőrincz Andrea
  4. Farkas Ádám
  5. Szegenyák Balázs
  6. Czövek Erzsébet Gabriella
 • 7. Bauernfeid Brigitta
 • EK
 • 1. Kóthay Netta
 • 2. Juhász Laura
 • 3. Ferenczi Fruzsina
 • 4. Nagy Annamária
 • 5. Szabó Réka
 • BBZI
  1. Németh Gabriella

Esélyért Díj 2018

2018-01-02

Esélyért Díj

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is meghirdetésre kerül az "Esélyért Díj".

Az Esélyért Dij pályázat űrlapja letölthető itt.


"Esélyért" Díj

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa támogatni kívánja a
szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a
hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy
kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek
az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az
egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése.

"Esélyért" Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat
készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a
fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik.

Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi
csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak
szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat
a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző
jogok kihívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a
nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel
foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket
találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak.


A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a
2017/2018-as tanévben pályázatot hirdet az "Esélyért" Díj
elnyerésére, mely díj alapítását "A tudományos utánpótlás-nevelés és a
műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem
stratégiai céljaival összhangban" c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt
támogatta.

Az "Esélyért" Díj leírása:

1) Emlékérem,

2) Oklevél.

A pályázat benyújtásának feltétele:

- Miskolci Egyetem hallgatói jogviszony

- Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri
konferencián bemutatott dolgozat

- A kari TDT írásos ajánlása.

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc
bizottság rangsorának figyelembevételével.

A Díjat a következő ETDT ülésen a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes és
az ETDT elnöke adja át.

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon
Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2018. január 14-ig az
Intézményi TDK- t követően.

Lezárult a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

2017-12-11

Egyetemünk hat polgára is kitüntetést kapott a XXXIII.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) ünnepi záróülésén, amelyet az
Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017. november 20-án a Magyar
Tudományos Akadémia Dísztermében rendezett meg.

A rendezvény elején köszöntőt mondott Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke, valamint Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója, a Pro Scientia
Aranyérmesek főtámogatója.

A megnyitót követően a Pro Scientia és Pro Arte Aranyérmeket
adták át, amelyeket kimagasló hallgatói életpályájuk alapján 2017-ben összesen
47-en nyertek el. A kitüntetett hallgatók között volt Lengyel Tamás, a
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának hallgatója, és témavezetője, Dr.
Jobbik Anita
projektvezető.

Az oktatók közül 55 fő a tudományos diákköri tevékenység
területén végzett kimagasló munkájáért Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült.
A kitüntetettek között volt a Miskolci Egyetem két oktatója is: Dr. Bokányi
Ljudmilla
egyetemi docens, a Műszaki Földtudományi Kar oktatója, aki
elsőként az országban másodszor is részesült az elismerésben, és Jámborné
Prof. Dr. Róth Erika
egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar
oktatója.

A rendezvényen a XXXIII. OTDK két szekciójának
lebonyolításáért Prof. Dr. Viskolcz Bélának, az OTDK Kémiai és
Vegyipari Szekciója ügyvezetőjének, valamint Dr. Pásztorné Dr. Erdős Évának,
az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója ügyvezetőjének elismerő oklevelet
adtak át.

A rendezvény végén Szendrő Péter, az OTDT elnöke
ünnepélyesen lezárta a XXXIII. OTDK-t, és egyben meghirdette a 2019. évi XXXIV.
Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Módosított 2017-18 TDK Időpontok

2017-09-15

2017-18. TDK időpontok ÚJ

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklõdõt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2017. szeptember 15-i ülésén módosította a 2017. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidõket.

Jelentkezési határido:

2017. szeptember 11 – október 02-ig

TDK dolgozat beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2017. október 25 – november 24

Díjkiosztó:

2017. november 13 - december 04

Programfüzet leadása:

2017. október 16-ig

Ünnepi Díjátadó Ülés

2018. február 12 - 16.

2017-18. TDK tavaszi TDK

2017-06-29

Tavaszi TDK időpontok (amely Kar rendez)

Jelentkezési határido:

2018. március 19-ig

TDK dolgozat beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2018. április 23 – május 17

Díjkiosztó:

2018. május 14 - 26.

Programfüzet leadása:

2018. április 01-ig

2017. évi őszi TDK időpontok

2017-06-28

2017-18. TDK időpontok

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklõdõt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2017. június 27-i ülésén elfogadta a 2017. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidõket.

Jelentkezési határido:

2017. szeptember 11 – október 02-ig

TDK dolgozat beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2017. november 10 – december 01

Díjkiosztó:

2017. november 27 - december 08

Programfüzet leadása:

2017. október 16-ig

Diáktudomány 2016-2017.

2017-06-27

Megjelent a 2016-2017. évi TDK munkák összefoglaló kiadvány X. kötete. A Diáktudomány letölthető itt.

XXXIII. OTDK ME Beszámoló, eredmények

2017-04-30

Az idei Országos Konferenciára a nevezett 169 dolgozatból 42 dobogós és 27 külön díjat hoztak el a Miskolci Egyetem hallgatói. Összességében 41% volt a díjazottság. Kiemelkedően jól teljesítettek az Állam- és Jogtudományi illetve Műszaki Tudományi Szekcióban.

Az alábbi táblázat tartalmazza az eredményeket.

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei

 

Kar/Intézet

Nevezett dolgozatok száma

I. díj

II. díj

III. díj

Különdíj

Díjazottság,

%

ÁJK

30

4

2

2

5

43,33%

BTK

38

2

1

3

5

28,95%

GTK

25

2

1

2

4

36%

GEIK

23

-

1

4

5

43,48%

MAK

22

2

2

-

4

36,36%

MFK

21

4

4

2

3

61,9%

BBZI

2

1

-

-

-

50%

EK

8

-

1

2

1

50%

Összesen:

169

15

12

15

27

40,83%

 

2017. évi tavaszi GEIK TDK

2017-02-02

A 2017. évi tavaszi TDK versenyre való elektronikus jelentkezés
határideje:
2017. március 21. (kedd) www.tdk.uni-miskolc.hu)

A rezümé megküldésének határideje: 2017. március 31.
(péntek) a csatolt minta alapján a gkdh4@uni-miskolc.hu e-mail címre)

A dolgozat beadási határideje 2 példányban: 2017. április 18.
(kedd) 12.00 óra (leadási helyszín: C/1. ép. I. em. és e-mail-en PDF
formátumban: gkdh4@uni-miskolc.hu)

Az intézeti bírálatok beküldési határideje: 2017. április 24.
(hétfő) 15.00 óra

Az Intézményi TDK konferencia ideje: 2017. április 27.
(csütörtök) 14.00 óra

Kari záróünnepség: 2017. május 04. (csütörtök) 14.00 óra

Esélyért Díj 2016

2017-01-09

Esélyért Díj

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is meghirdetésre kerül az "Esélyért Díj".

Az Esélyért Dij pályázat űrlapja letölthető itt.


"Esélyért" Díj

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa támogatni kívánja a
szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a
hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy
kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek
az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az
egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése.

"Esélyért" Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat
készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a
fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik.

Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi
csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak
szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat
a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző
jogok kihívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a
nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel
foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket
találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak.


A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a
2016/2017-es tanévben pályázatot hirdet az "Esélyért" Díj
elnyerésére, mely díj alapítását "A tudományos utánpótlás-nevelés és a
műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem
stratégiai céljaival összhangban" c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt
támogatta.

Az "Esélyért" Díj leírása:

1) Emlékérem,

2) Oklevél.

A pályázat benyújtásának feltétele:

- Miskolci Egyetem hallgatói jogviszony

- Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri
konferencián bemutatott dolgozat

- A kari TDT írásos ajánlása.

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc
bizottság rangsorának figyelembevételével.

A Díjat a következő ETDT ülésen a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes és
az ETDT elnöke adja át.

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon
Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2017. január 20-ig az
Intézményi TDK- t követően.

2016. évi őszi TDK időpontok

2016-09-01

2016. évi hírek

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklõdõt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2016. június 21-i ülésén elfogadta a 2016. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidõket.

Jelentkezési határido:

2016. szeptember 12 – október 03-ig

TDK dolgozat beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2016. október 24 – november 25

Programfüzet leadása:

2016. október 07-ig

10. Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016-06-09

Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen rendezvénysorozat

10. Zárórendezvény

BTK Felkészítő foglalkozás, előadás tartása és kerekasztal-beszélgetés

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalás és ebben a tudományok szerepének vizsgálatát. Sorozatunk zárórendezvényén a hallgatók pozíciójából elemezzük az egyes kutatások során felmerülő etikai és jogi, a kutatói magatartás és felelősség-vállalás aktuális kérdéseit.

Időpont: 2016. június 13., 10.00 óra

Helyszín: A/6. épület, fsz.28. terem, MFI Könyvtár

Bevezető előadást tart: dr. habil Fazekas Csaba, egyetemi docens

Tudományos munkájukat bemutatják a Tehetséggondozó Műhely Füzetek következő számában publikáló hallgatók: Lám Betta, Orosz Gabriella, Tóth Noémi, Dienes Viktor, Kerekes Endre, Jánosi Csenge, Kerekes Bernadett, Csomós Rebeka, Máté Dávid Adrián, Vass Viktória, Jakab Bianka, Szajkó Cintia, Ágotha Stella, Czövek Erzsébet Gabriella, Kerekes Bernadett, Farkas Gabriella, Bordás Gabriella, Somosi Ágnes, Szlenka Patrik, Kiss Kinga.

A kerekasztal-beszélgetés vendégei a kötet szerkesztői: Fekete Sándor, Ferencsik Marcell, Bartók Boglárka.

Moderátor: Kegyes Erika, ME Esélyegyenlőségi Bizottság tagja

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! A konferencia Meghívója letölthető itt.

NTP-HHTDK-15-0034 Tehetségprogram támogatásával

TT-modell: Tehetség és Tudomány a Miskolci Egyetemen

Új Nemzeti Kiválóság Program Pályázat 2016

2016-06-01

Kedves Hallgatók!

Megjelent az Új Nemzeti Kiválóság Program Pályázati Felhívása

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2016. május 27.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A pályázatok benyújtási határideje: 2016. június 27.”

Megjelenő Pályázatok:

- Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató
- Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató
- Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató
- Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató
Minden Pályázati Útmutatónak két melléklete van:
1) 1. sz. melléklet: Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2016/2017. évi támogatott intézményeinek listája
2) 2. sz. melléklet: Pályázati Adatlap (kitölthető, Excel dokumentum), 2 féle:
- Pályázati Adatlap az alapképzés-, mester (osztatlan) képzés, doktori képzés hallgatói és a doktorjelöltek részére,
- Pályázati Adatlap a posztdoktorok részére.
Minden Pályázati Adatlapnak 4 melléklete van:
- Igazolás a tanulmányi eredményekről – sablon, 2 féle:
o Igazolás a tanulmányi eredményekről sablon az alapképzés-, mester (osztatlan) képzés, doktori képzés hallgatói és a doktorjelöltek részére,
o Igazolás a tanulmányi eredményekről sablon a posztdoktorok részére.
- Kutatási terv – sablon – egységes,
- A felsőoktatási intézmény szándék nyilatkozata – sablon – egységes,
- Pályázói nyilatkozat – sablon – egységes.

A pályázattal kapcsolatos részletek elérhetők az alábbi linkeken:

http://otdt.hu/hu/hirek/kutatoi-osztondij

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse

9. Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016-05-30

Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen rendezvénysorozat

9. BTK Felkészítő foglalkozás, előadás tartása és kerekasztal-beszélgetés

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalás és ebben a tudományok szerepének vizsgálatát. A következő rendezvényünkön ezt szövegek világán keresztül elemezzük a IV. Pro Scientia Konferencia (Kon)Textus című rendezvénye keretében.

Időpont: 2016. június 2., 10.00 óra

Helyszín: B/2. épület, 317-es terem, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet könyvtára.

Bevezető előadást tart: Prof. Dr. Kecskeméti Gábor, egyetemi tanár

Tudományos munkájukat bemutatják a Pro Scientia Kör tagjai.

Részletes program és az előadások kivonatai megtekinthetők: http://www.tdk.uni-miskolc.hu/

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! A konferencia Meghívója letölthető itt.

NTP-HHTDK-15-0034 Tehetségprogram támogatásával

TT-modell: Tehetség és Tudomány a Miskolci Egyetemen

8. Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016-05-09

Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen rendezvénysorozat

8. MFK Felkészítő foglalkozás, előadás tartása és kerekasztal-beszélgetés

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa kiemelten fontosnak tartja az egyes diszciplínákban megmutatkozó társadalmi felelősségvállalás formáit a hallgatók megismerhessék, és ezeket a saját tudományos kutatásaikban is figyelembe vegyék. Ezt a jó gyakorlatot szeretnénk bemutatni a megújuló energia, a gazdaságosság és a gyógyszergyártás társadalmi felelősségvállalásának kérdéseit érintve egy felkészítő foglalkozás és egy kerekasztal-beszélgetés formájában.

A foglalkozás időpontja: 2016. május 12. 10.00

A foglalkozás helye: BTK Modern Filológiai Intézet Könyvtára (A/6. fsz. 28.)

Bevezető és elméleti keret: Dr. Bokányi Ljudmilla PhD, CSc (MFK): Megújuló energia, körforgásos gazdaság és társadalmi felelősség.

Kutatását bemutatja:

Zsiri Mercédesz MSc (MFK): Bioszorpció a XXI század technológiája
Szutorcsik Lilla MSc (MFK): A korszerű gyógyszergyártás hátulütői

A kerekasztal-beszélgetés vendége: Dr. Bognár László, filozófus

A foglalkozást vezeti: Kegyes Erika, ME BTK TDT elnök

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! A konferencia Meghívója letölthető itt.

NTP-HHTDK-15-0034 Tehetségprogram támogatásával
TT-modell: Tehetség és Tudomány a Miskolci Egyetemen

7. Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016-05-06

Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen rendezvénysorozat

7. EK és BBZI Felkészítő foglalkozás, előadás tartása és kerekasztal-beszélgetés

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa kiemelten fontosnak tartja, hogy a hallgatóinkat individuálisan és szociálisan érintő témákat, problémákat tudományos jelleggel közelítsük meg. E műhelymunka keretében tekintjük át az egészségtudománnyal és családszociológiával kapcsolatos kérdéseket egy felkészítő foglalkozás és egy kerekasztal-beszélgetés formájában.

A foglalkozás időpontja: 2016. május 10. 9.00 óra

A foglalkozás helye: Egészségtudományi Kar, Bosch terem

Bevezető és elméleti keret: Dr. habil Fodor Bertalan, főiskolai tanár, az előadás címe: Határtudományok – a tudományok határai

A TDK munkáját bemutatja:

Milibák Dóra, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatója, előadásának címe: Hátrányos helyzetű gyermekek zenei nevelése a Szimfónia programban

Kozma Dóra, az Egészségtudományi Kar hallgatója, előadásának címe: A családból kiemelt gyermekek agressziójának megjelenése

Kiss Kinga, a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, előadásának címe: Vélemények a gyermekvállalásról és a családalapításról – egy összehasonlító elemzés tanulságai

A kerekasztal-beszélgetés vendégei: Gáspárné Tóth Marica művésztanár, Lukács Andrea egyetemi adjunktus

A foglalkozást vezeti: Kegyes Erika, a ME Esélyegyenlőségi Bizottságának tagja, ME BTK TDT elnök

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! A konferencia Meghívója letölthető itt.

NTP-HHTDK-15-0034 Tehetségprogram támogatásával
TT-modell: Tehetség és Tudomány a Miskolci Egyetemen

6. Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016-05-03

Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen rendezvénysorozat

6. ÁJK Felkészítő foglalkozás és kerekasztal-beszélgetés
Tisztelt Hallgatók!
A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalás és az esélyegyenlőség témáját. 2012-ben jelent meg az egyetem hallgatóinak TDK munkáiból az első esélyegyenlőségi kötetünk. Ezt a megkezdett munkánkat szeretnénk folytatni további esélyegyenlőségi dolgozatok megírásának támogatásával. Ehhez szeretnénk ötleteket és segítséget adni egy felkészítő foglalkozás és egy kerekasztal-beszélgetés formájában.
A foglalkozás időpontja: 2016. május 9. 11.00 óra
A foglalkozás helye: ÁJK Dékáni Tanácsterem (A/6. fsz. 31.)
Bevezető és elméleti keret: Dr. Vinnai Edina, intézeti tanszékvezető adjunktus
A TDK munkáját bemutatja: Budai Katalin, Esélyért Díjas hallgató
Varga Alíz, Esélyért Díjas hallgató
A kerekasztal-beszélgetés vendége: Makkai László, igazgató, Görögkatolikus Cigány Szakkollégium
A foglalkozást vezeti: Kegyes Erika, a ME Esélyegyenlőségi Bizottságának tagja, ME BTK TDT elnök
Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! A rendezvény Meghívója letölthető itt.
NTP-HHTDK-15-0034 Tehetségprogram támogatásával
TT-modell: Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

5. Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016-04-29

Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen rendezvénysorozat

5. GEIK tavaszi TDK Konferencia

A konferencia időpontja: 2016. május 03. 14.00 óra

A konferencia bizottságának elnöke: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens

A konferencia helye: Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék Számítógépterme (A/5. ép. II. em. 206. sz.)

A konferencia bizottságának elnöke: Dr. Sarka Ferenc egyetemi docens

A konferencia helye: Gép-és Terméktervezési Intézet Olvasóterme (A/5. ép. I. em.)

A konferencia bizottságának elnöke: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár

A konferencia helye: Gyártástudományi Intézet Könyvtára (C/1. ép. fsz. 11. terem)

A konferencia bizottságának elnöke: Dr. Kovács Szilveszter egyetemi docens

A konferencia helye: Általános Informatikai Intézeti Tanszék Könyvtára (Informatikai épület, I. em. 114. sz.)

A konferencia bizottságának elnöke: Dr. Kovács György egyetemi docens

A konferencia helye: Logisztikai Intézet tárgyalója (A/5. ép. I. em. 106.sz.)

 

Szekciók: I. Energetikai és Vegyipari Gépészeti Szekció

II. Gép-és Terméktervezési Szekció

III. Gyártástudományi és szerszámgépészeti Szekció

IV. Informatikai Szekció

V. Logisztikai Szekció

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! A konferencia Meghívója letölthető itt.

NTP-HHTDK-15-0034 Tehetségprogram támogatásával
TT-modell: Tehetség és Tudomány a Miskolci Egyetemen

4. Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016-04-26

Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen rendezvénysorozat

4. MAK Felkészítő foglalkozás és kerekasztal-beszélgetés
Tisztelt Hallgatók! Kedves Érdeklődők!
A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa kiemelten támogatja a tehetséges fiatalok részvételét a tudományos életben. A TT-modellünk keretében egyetemi oktatók és hallgatók közösen mutatják be kutatási témáikat.
Tisztelettel meghívjuk rendezvénysorozatunk következő tudományos ülésére, ahol a Műszaki Anyagtudományi Kar oktatóinak és hallgatóinak munkáját ismerhetik meg.
A rendezvény időpontja: 2016. május 2. 16.00
A rendezvény helye: Miskolci Egyetem, B/1. épület, földszint, Káldor Terem
Bevezető előadás:
Prof. Dr. Mertinger Valéria: Út az acél martenzitjétől a memóriaötvözetekig- A martenzit örök / MARTENSITE FOREVER AND EVER.
Hallgatói előadások:
Sepsi Máté: Öntött 17 % Cr tartalmú acél mikroszerkezetének vizsgálata/ MICROSTRUCTURE CHARACTERISATION OF CASTED 17% Cr STAINLESS STEEL
Kárpáti Viktor: Edzés megeresztés utáni maradó feszültségállapot összehasonlító elemzése/COMPARATIVE STUDY OF RESIDUAL STRESS STATE INDUCED BY QUENCHING AND TEMPERING
Moderátor: Dr. Szemmelveisz Tamásné egyetemi docens, MAK TDT elnök
Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! A rendezvény Meghívója letölthető itt.
NTP-HHTDK-15-0034 Tehetségprogram támogatásával
TT-modell: Tehetség és Tudomány a Miskolci Egyetemen

3. Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016-04-25
Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen rendezvénysorozat
3. GTK tavaszi TDK Konferencia

A konferencia időpontja: 2016. április 28. 12.30

A konferencia helye: ÜIM Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Könyvtára (A/4 218).

A konferencia bizottságának elnöke: Prof. Dr. G. Fekete Éva, egyetemi tanár

A konferencia bizottságának tagjai: Dr. Karajz Sándor, egyetemi docens

Dr. Berényi László, egyetemi docens

Dr. Lipták Katalin, adjunktus (titkár)

Tudományos előadás: Tudomány közelről

Prof. Dr. G. Fekete Éva, egyetemi tanár

TDK munkáját bemutatja:

Borai Hajnalka (Vezetés és szervezés MSc II. évfolyam)

A sikerhez vezető út női szemmel

Konzulens: Tóthné Kiss Anett, tanársegéd, Vezetéstudományi Intézet

Horváth Orsolya (Vezetés és szervezés MSc I. évfolyam)

Gamification, avagy az élményalapú munkahelyek világa

Konzulens: Leskó Anett Katalin, tanársegéd, Vezetéstudományi Intézet

Kecsmár Szilvia (Számvitel MSc II. évfolyam)

„Itt a pénz, hol a pénz?” - A brókerbotrányok és a könyvvizsgálat

Konzulens: Dr. Pál Tibor, egyetemi docens, Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Kiss Gergely (Vezetés és szervezés MSc I. évfolyam)

Mindentudó városok? – Helyzetjelentés Borsodból

Konzulens: Dr. Berényi László, egyetemi docens, Vezetéstudományi Intézet

Lukács Ákos (Nemzeközi gazdálkodás BSc IV. évfolyam)

Munkaerő-piaci folyamatok összehasonlító elemzése Magyarországon és szomszédos országaiban

Konzulens: Dr. Lipták Katalin, adjunktus, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

Metszősy Gabriella (Vezetés és szervezés MSc I. évfolyam)

Döntési módszer kidolgozása és alkalmazhatóságának vizsgálata irodai támogató folyamatok esetén

Konzulens: Dr. Molnár Viktor, egyetemi docens, Vezetéstudományi Intézet

Nagy Boglárka (Kereskedelem és marketing BSc III. évfolyam)

Az elektronikus kereskedelem térhódításának, valamint vásárlói szokásokra gyakorolt hatásának bemutatása

Konzulens: Dr. Hajdú Noémi, adjunktus, Marketing Intézet

Nagy Dóra (Pénzügy és számvitel BSc. III. évfolyam)

Milyen egy ideális tőzsdeaspiráns cég, hogyan határozzák meg az egyes tőzsdék a tőzsdei bevezetések kritériumrendszerét

Konzulens: Süveges Gábor, tanársegéd, Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Pintér Fruzsina (Kereskedelem és marketing BSc III. évfolyam)

Törzsvásárlói programok fogyasztókra gyakorolt értékesítés ösztönző hatásainak a vizsgálata

Konzulens: Dr. Hajdú Noémi egyetemi adjunktus Marketing Intézet

Sebők Xénia (Turizmus-vendéglátás BSc II. évfolyam)

Ördögi kör?- Valóban célja-e a vállalatoknak az egészségtudatosság ösztönzése?

Konzulens: Dr. Szegedi Krisztina, egyetemi docens, Gazdálkodástani Intézet

Siska Eszter (Kereskedelem és marketing BSc III. évfolyam)

A Tokaj-hegyaljai borfesztiválok hatása a régió marketingjére, turizmusára

Konzulens: Dr. Szakál Zoltán, egyetemi docens, Marketing Intézet

Somi Norbert és Soós Péter (Pénzügy és számvitel BSc III. évfolyam)

Az OTP Bank Nyrt. CAMELS elemzése

Konzulens: Szűcsné Dr. Markovics Klára, adjunktus, Gazdálkodástani Intézet

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! A konferencia Meghívója letölthető itt.

2. Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016-04-11
Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen rendezvénysorozat
2. Felkészítő foglalkozás és kerekasztal-beszélgetés

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalás és az esélyegyenlőség témáját. 2012-ben jelent meg azegyetem hallgatóinak TDK munkáiból az első esélyegyenlőségi kötetünk. Ezt a megkezdett munkánkat szeretnénk folytatni további esélyegyenlőségi dolgozatok megírásának támogatásával. Ehhez szeretnénk ötleteket és segítséget adni egy felkészítő foglalkozás és egy kerekasztal-beszélgetés formájában.

A foglalkozás időpontja: 2016. április 13. 10.00

A foglalkozás helye: BTK Modern
Filológiai Intézet Könyvtára (A/6. fsz. 28.)

Bevezető és elméleti keret: Dr. habil Dobos
Csilla, egyetemi docens

A TDK munkáját
bemutatja
: Ferencsik Marcell, Kállai Barbara, Koseczki Dorina, Bartók Boglárka, Lám Betta Csilla, Szklenka Patrik

A kerekasztal-beszélgetés vendége: Rostás Édua, tudományos munkatárs

A foglalkozást vezeti: Kegyes Erika, a ME Esélyegyenlőségi Bizottságának tagja, ME BTK TDT elnök

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! A rendezvény Meghívója letölthető itt.

NTP-HHTDK-15-0034 Tehetségprogram támogatásával

1. Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016-04-05
Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen rendezvénysorozat
1. Felkészítő foglalkozás és kerekasztal-beszélgetés
Időpont: 2016. április 7., 15.30h
Helyszín: BTK Modern Filológiai Intézet Könyvtára (A/6. fszt. 28.)
Tisztelt Hallgatók!
A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalás és az esélyegyenlőség témáját. 2012-ben jelent meg az egyetem hallgatóinak TDK munkáiból az első esélyegyenlőségi kötetünk. Ezt a megkezdett munkánkat szeretnénk folytatni további esélyegyenlőségi dolgozatok megírásának támogatásával. Ehhez szeretnénk ötleteket és segítséget adni egy felkészítő foglalkozás és egy kerekasztal-beszélgetés formájában.
Bevezető és elméleti keret: Prof. Dr. Hell Judit, filozófus, mestertanár
A TDK munkáját bemutatja: László Vivien, az Egészségtudományi Kar hallgatója
A kerekasztal-beszélgetés vendége: Hadnagy Zsuzsa, jelnyelvi tolmács (beszámoló a jelnyelvi tolmácsok munkájáról, a jelnyelvi tolmácsolás tanulmányi lehetőségeiről és a jelnyelv alapjainak bemutatása)
A foglalkozást vezeti: Kegyes Erika, a ME Esélyegyenlőségi Bizottságának tagja, ME BTK TDT elnök
Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! A rendezvény Meghívója letölthető itt.
NTP-HHTDK-15-0034 Tehetségprogram támogatásával
TT-modell: Tehetség és tudomány a Miskolci Egyetemen

2016. évi tavaszi GEIK TDK

2016-02-15

A 2016. évi tavaszi TDK versenyre való elektronikus jelentkezés határideje: 2016. február 15-től március 21-ig (www.tdk.uni-miskolc.hu)

A rezümé megküldésének határideje:
2016. március 31. (a csatolt minta alapján a gkdh4@uni-miskolc.hu
e-mail címre)

A dolgozat beadási határideje 2 példányban: 2016. április 18. (leadási helyszín: C/1. ép. I. em. és e-mail-en PDF formátumban:
gkdh4@uni-miskolc.hu)

Az intézeti bírálatok beküldési határideje: 2016. április 28. (csütörtök)

Az Intézményi TDK konferencia ideje:
2016. május 03. (kedd) 14.00 óra (BSc/MSc)

Kari záróünnepség: 2016. május 09. (hétfő) 13.00 óra

2016. évi tavaszi GTK TDK

2016-02-15


A 2016. évi tavaszi TDK versenyre való elektronikus és a papír alapú jelentkezés határideje: 2016. március 1.

A dolgozat beadási határideje 2016. április 11. (intézeti TDK felelősöknél)

Az Intézményi TDK konferencia ideje: 2016. április utolsó hete Kari záróünnepség: 2016. május folyamán

Részletek a http://www2.gtk.uni-miskolc.hu/tdk/ oldalon 

Mesterek és Tanítványok Ünnepi Díjátadó Ülés

2016-01-25

Ünnepi Díjátadó Ülés Meghívója letölthető itt, melyben az ETDT nevében tisztelettel meghívom a
február 10-ei (szerda) 14.00 órakor kezdődő díjátadó ünnepségre. (Helyszín:
A/4. épület I. emelet Szenátusterem).

A díjátadó ünnepségen kerül sor a Kiváló konzulensek, az Esélyért díjasok és a
2015. évi TDK I. helyezettek elismerésére, díjazására. Az érkezés
lehetőleg 13.30 – 13.45 között
történjen, mert a hallgatóknak kötelező
regisztráció.

Nemzeti Tehetség Program (NTP-HHTDK-15-0034) támogatásával 

2016. évi Tavaszi TDK

2016-01-20

2016. évi tavaszi TDK

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklõdõt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2015. november 30-i ülésén elfogadta a 2016. évi tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidõket.

Jelentkezési határido:

2016. február 15 – március 21.

TDK dolgozat beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2016. április 25 – május 06.

 

Esélyért Díj 2015

2016-01-04

Esélyért Díj

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is meghirdetésre kerül az "Esélyért Díj".

Az Esélyért Dij pályázat űrlapja letölthető itt."Esélyért" Díj

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa támogatni kívánja a szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése.

"Esélyért" Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik.
Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző jogok kihívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak.

A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a 2015/2016-os tanévben pályázatot hirdet az "Esélyért" Díj elnyerésére, mely díj alapítását "A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban" c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt támogatta.

Az "Esélyért" Díj leírása:
1) Emlékérem,
2) Oklevél.

A pályázat benyújtásának feltétele:
- Miskolci Egyetem hallgatói jogviszony
- Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri konferencián bemutatott dolgozat
- A kari TDT írásos ajánlása.

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc bizottság rangsorának figyelembevételével.
A Díjat a következő ETDT ülésen a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes és az ETDT elnöke adja át.

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2016. január 18-ig az Intézményi TDK- t követően.

Nemzeti Tehetség Program (NTP-HHTDK-15-0034) támogatásával

TDK Felkészítő Tréning 2015. november 16-17.

2015-11-04

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának és a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KNOV-2015-0003( ÚTON a tudomány felé) projekt rendezésében 2015. november 16-án és 17-én TDK előadás felkészítő napokat, tréninget szervez, helyszín: Miskolci Egyetemi menza különterme, időpont: 10.00 - 14.00 óra. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

TDK Ösztöndíj Pályázat („A” komponens) elbírálás eredménye

2015-10-05

Kedves Hallgató!

A TDK Ösztöndíj Pályázat („A” komponens) kiírásra beérkezett
pályázatok elbírálása megtörtént. Az ME TDT döntése szerint karonként
csoportosítva az alábbi ösztöndíjban részesülnek. A sikeres pályázati ciklushoz
ezúton is gratulálunk, kitartást és sikereket kívánunk Önöknek a TDK dolgozatuk
elkészítéséhez.

 

Műszaki Földtudományi Kar döntése letölthető itt

Műszaki Anyagtudományi Kar letölthető itt

Gépészmérnöki és Informatikai Kar döntése letölthető itt

Állam- és Jogtudományi Kar döntése letölthető itt

Gazdaságtudományi Kar döntése letölthető itt

Bölcsészettudományi Kar döntése letölthető itt

Egészségügyi Kar döntése letölthető itt

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet döntése letölthető itt

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az esetlegesen más összeggel aláírt Megállapodás tervezeteket a TDT döntése alapján módosítjuk, a kifizetésekről intézkedtünk. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a B komponens elbírálása folyamatban van azonban néhány kar esetében felfüggesztésre került forrás hiány következtében.

További információkért a kari TDT-hez forduljanak.

Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna

ETDT titkár

2015. évi TDK Felhívás

2015-10-02

F E L H Í V Á S 2015

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRA

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákkör
Tanácsa 2015-2016 tanévre Intézményi Tudományos Diákköri
Konferenciát hirdet

A konferencia szekcióüléseinek
időtartama:

2015. november 19-től 2015. december 7-ig

Jelentkezési határidő: 2015. október 5., 24.00 h

A jelentkezés feltétele: Elektronikus
nevezés, egy oldalas tudományos vezető által aláírt összefoglaló a dolgozat
témájáról.

Beadási határidő: megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

A TDK Ösztöndíj Pályázat "B" komponense nem kerül meghirdetésre,

a kari TDT-nél kell érdeklődni további információkért.

Meghosszabbítottuk a TDK Ösztöndíj beadásának határidejét!

2015-09-01

 

Meghosszabbítottuk az A komponens TDK Ösztöndíj Pályázat beadási határidejét!!

 

TDK Ösztöndíj Pályázati kiírása A komponens

TDK Ösztöndíj

Az alábbi TDK Ösztöndíj Pályázati Felhívás szerint két hónapra hallgatói ösztöndíj pályázható a TDK dolgozat írásáért. A Pályázati kiírás letölthető itt.

„ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig”

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 projekt támogatásával

 

A TDK Ösztöndíj Pályázat jelentkezéséhez szükséges Adatlap (A komponens) letölthető itt.

Jelentkezési Adatlap 2015

2015-08-24

A TDK Ösztöndíj Pályázat jelentkezéséhez szükséges Adatlap (A komponens) letölthető itt.

„ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig”

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 projekt támogatásával

TDK Ösztöndíj Pályázati kiírása

2015-08-03

TDK Ösztöndíj

Az alábbi TDK Ösztöndíj Pályázati Felhívás szerint két hónapra hallgatói ösztöndíj pályázható a TDK dolgozat írásáért. A Pályázati kiírás letölthető itt.

„ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig”

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 projekt támogatásával

XXXII. OTDK 2015

2015-06-30

XXXII. OTDK 2015_ NTP-OTDKR-14-0016 Nemzeti Tehetség Program támogatásával

1. Műszaki Tudományi Szekció (Óbudai Egyetem 2015. márc. 25 - 27.) - 82 hallgató nevezett
- 78 résztvevő

2. Állam- és Jogtudományi Szekció (Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. márc. 31 - ápr. 2.) -
30 hallgató nevezett - 27 résztvevő

3.Társadalomtudományi Szekció (Károli Gáspár Református Egyetem 2015. márc. 30 -
ápr. 1.) - 12 hallgató nevezett - 8 résztvevő

4. Humán Tudományi Szekció (Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2015. ápr. 8 - 10.) - 20 hallgató
nevezett - 12 résztvevő

5. Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekció (Eszteházy Károly Főiskola 2015.
ápr. 8 - 10.)-2 hallgató nevezett-2 rv.

6. Művészeti és Művészettudományi Szekció (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2015. ápr. 8 - 10.) - 3 hallgató nevezett-3 rv.

7. Közgazdaságtudományi Szekció (Budapesti Gazdasági Főiskola 2015. ápr. 9 - 11.)
- 24 hallgató nevezett - 23 résztvevő

8. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (Babes-Bolyai Tudományegyetem 2015. ápr.
15 - 18.)- 15 hallgató nevezett -17 résztvevő

9. Informatika Tudományi Szekció (Szegedi Tudományegyetem 2015. ápr. 16 - 18.) - 6 hallgató
nevezett - 7 résztvevő

Egyébb forrásból finanszírozott szekció lásd indikátor eltérést magyarázó tábla

10. Orvos- és Egészségtudományi Szekció (Semmelweis Egyetem
2015. márc.31-ápr. 3.) 12
hallgató nevezett - 12 résztvevő

Nemzeti Tehetség Program NTP-OTDKR-14-0016 projekt támogatásával

Tehetségnap

2015-05-13

A TEHETSÉGNAP „Diáktudomány” Tehetséggondozás 2015. programunkon és az „Akikre büszkék vagyunk” előadás és poszter kiállításon készült fényképek megtekinthetőek honlapunk Fotótárában.

Tehetségnap Meghívója letölthető itt.

Tehetségnap programja letölthető itt.

Nemzeti Tehetség Program

 

NTP-TDK-14-0013 projekt támogatásával

2015. évi TDK Felhívás

2015-05-12

F E L H Í V Á S

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRA

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákkör
Tanácsa 2015-2016 tanévre Intézményi Tudományos Diákköri
Konferenciát hirdet

A konferencia szekcióüléseinek
időtartama:

2015. november 23-tól 2015. december 7-ig

Jelentkezési határidő: 2015. október 5.

A jelentkezés feltétele: Elektronikus
nevezés, egy oldalas tudományos vezető által aláírt összefoglaló a dolgozat
témájáról.

Beadási határidő: 2015. november 16.

A TDK munka segítésére a Miskolci
Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsánál ösztöndíj pályázható, melynek feltételei
2015. augusztus hónaptól a honlapon olvasható

Az ösztöndíj támogatója:
TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003

Tehetségnap a Miskolci Egyetemen

2015-05-05

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása" című, NTP-TDK-14 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott, NTP-TDK-14-0013 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett "Diáktudomány" Tehetséggondozás 2015. című nyertes pályázatunk programjaként szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a TEHETSÉGNAP „Diáktudomány” Tehetséggondozás 2015 elnevezésű egész napos rendezvényünkre Időpont: 2015. május 12.

Program:

10,00-12,00 Kari TDK tevékenység bemutatása

Helyszín: Főbejárat előcsarnok

12,00-14,00 „Akikre büszkék vagyunk” előadás és kiállítás megnyitója

TDK sikerek a Miskolci Egyetemen

12,30-tól Tóth Pál és Cseh Dávid előadásai

TDK munka szerepe a tudományos karrierben

Helyszín: Egyetemi menza

13,00-14,00 Gépészmérnöki- és Informatikai Kar TDK Díjátadó ünnepsége

Helyszín: „Selmec” rektori tanácsterem

Tehetségnap meghívója letölthető itt.

Nemzeti Tehetség Program

 

NTP-TDK-14-0013 projekt támogatásával

Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanács Kommunikációs Tréning

2015-04-27

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
meghirdetett, "Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert
TDK-műhelyek támogatása" című, NTP-TDK-14 kódjelű pályázati felhívásra
benyújtott, NTP-TDK-14-0013 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett
"Diáktudomány" Tehetséggondozás 2015. című nyertes pályázatunk első programjaként
meghirdetjük a kompetenciafejlesztő Kommunikációs Tréningünket

2015. május 04.

Időpont:10,00-12,30 – 13,00-15,30

Helyszín: UNIPLAZA - egyetemi étterem különterme

Nemzeti Tehetség Program NTP-TDK-14-0013 projekt

Kommunikációs Tréning Felhívás plakátja letölthető itt.

 

2015-ös OTDK FiFöMa szekció

2015-02-24

Magyarország legnagyobb tudományos rendezvénye először Erdélyben

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) történetében elsőként, 2015-ben
a Fizika, Földtudományok és Matematika, azaz a FiFöMa Szekció Magyarország
határain kívül kerül megszervezésre Kolozsváron, 2015. április 15-18 között.

Az OTDK Magyarország legnagyobb
tudományos rendezvényeként a tehetséges alkotó fiatalok színvonalas
bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással
kapcsolatos nemzetstratégiai törekvéseknek. A konferencia hat évtizedes múltra
tekint vissza, célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának
megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a diáktudományos
tevékenység országos nyilvánossága és elismerése.

A rendezvény szakmai szervezője
a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, szakmai társszervező a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem. Szervező a Kolozsvári Magyar Diákszövetség.

A Kolozsváron zajló konferenciára 337 dolgozattal 350 diák regisztrált, a dolgozatokat 120 zsűritag
bírálja majd el és összességében 600 fölötti érdeklődőre számítunk
Magyarországról és a vele szomszédos magyarok lakta területekről. A szekciókba,
amelyek az egyes tudományterületek országos döntői, azok a fiatalok
nevezhetnek, akik a megelőző intézményi, kari konferenciákon erre
teljesítményükkel jogosultságot szereztek. Lehetőséget kapnak a bemutatkozásra
és a versenyben való részvételre a határon túli magyar egyetemisták, valamint a
kiemelkedő középiskolás kutató diákok is.

A 2015-ös OTDK FiFöMa szekció fővédnöke a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
elnöke, dr. Lovász László Széchenyi-nagydíjas, Bolyai-nagydíjas matematikus, aki személyesen előadásával nyitja majd
meg a konferenciát.

A szervező intézmények ezzel a nagyszabású tudományos eseménnyel járulnak a
Kolozsvár 2015 Európai Ifjúsági Főváros cím színvonalának emeléséhez.

NTP-OTDKR-14-0016 projekt támogatásával

2015. évi tavaszi GEIK TDK

2015-02-23

A 2015. évi tavaszi GEIK TDK versenyre való elektronikus jelentkezés határideje: 2015.
február 26-tól március 20-ig (www.tdk.uni-miskolc.hu)

A rezümé megküldésének határideje: 2015. március 31. (a csatolt minta alapján a gkdh4@uni-miskolc.hu e-mail címre)

A dolgozat beadási határideje 2 példányban: 2015. április 17. (leadási
helyszín: C/1. ép. I. em. és e-mail-en PDF formátumban: gkdh4@uni-miskolc.hu)

Az Intézményi TDK konferencia ideje: 2015. május 05. (kedd) 14.00 óra (BSc/MSc)

Kari záróünnepség: 2015. május 12. (kedd) 13.00 óra

Nemzeti Tehetség Program

 

NTP-TDK-14-0013 projekt támogatásával

XXXII. OTDK 2015

2015-02-02

XXXII. OTDK
2015

1. Műszaki Tudományi Szekció (Óbudai Egyetem 2015. márc. 25 - 27.) - 82 hallgató nevezett

2. Állam- és Jogtudományi Szekció (Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. márc. 31 - ápr. 2.) -
30 hallgató nevezett

3. Orvos- és Egészségtudományi Szekció (Semmelweis Egyetem 2015. márc. 31 - ápr. 3.) - 12
hallgató

4. Társadalomtudományi Szekció (Károli Gáspár Református Egyetem 2015. márc. 30 -
ápr. 1.) - 13 hallgató

5. Humán Tudományi Szekció (Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2015. ápr. 8 - 10.) - 21
hallgató

6. Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekció (Eszteházy Károly Főiskola
2015. ápr. 8 - 10.) - 2 hallgató

7. Művészeti és Művészettudományi Szekció (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2015.
ápr. 8 - 10.) - 3 hallgató

8. Közgazdaságtudományi Szekció (Budapesti Gazdasági Főiskola 2015. ápr. 9 - 11.)
- 24 hallgató

9. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (Babes-Bolyai Tudományegyetem 2015. ápr.
15 - 18.) - 15 hallgató

10. Informatika Tudományi Szekció (Szegedi Tudományegyetem 2015. ápr. 16 - 18.) - 6
hallgató

NTP-OTDKR-14-0016
projekt támogatásával

Esélyért Díj 2014

2014-12-12

Esélyért Díj

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is meghirdetésre kerül az "Esélyért Díj".

Az Esélyért Dij pályázat űrlapja letölthető itt."Esélyért" Díj

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa támogatni kívánja a szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése.

"Esélyért" Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik.
Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző jogok kihívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak.

A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a 2013/2014-es tanévben pályázatot hirdet az "Esélyért" Díj elnyerésére, mely díj alapítását "A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban" c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt támogatta.

Az "Esélyért" Díj leírása:
1) Emlékérem,
2) Oklevél.

A pályázat benyújtásának feltétele:
- Miskolci Egyetem hallgatói jogviszony
- Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri konferencián bemutatott dolgozat
- A kari TDT írásos ajánlása.

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc bizottság rangsorának figyelembevételével.
A Díjat a következő ETDT ülésen a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes és az ETDT elnöke adja át.

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2015. január 12-ig az Intézményi TDK- t követően.

Nemzeti Tehetség Program

 

NTP-TDK-14-0013 projekt támogatásával


2014. évi TDK Programfüzet

2014-10-27
A 2014. évi TDK Programfüzet letölthető a honlap Archivum mappájából is és itt.

2014. évi TDK időpontok

2014-06-17

2014. évi hírek

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklõdõt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2014. június 17-i ülésén elfogadta a 2014. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidõket.

Jelentkezési határido:

2014. szeptember 15 – október 01 -ig

TDK dolgozat beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2014. október 13 – november 21

Kari záróünnepségek:

2014. október 27 – november 28

Központi záróünnepség

2014. december 16

2014. tavaszi TDK

2014-02-26

2014. évi tavaszi TDK

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklõdõt, hogy a Gépészmérnöki és Informatikai Kar TDT 
meghirdette a 2014. évi tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidõket.

Regisztráció a TDK honlapon:

2014. február 26 - március 21.

Rezümé leadási határideje:

2014. március 31.

TDK dolgozat beadási határideje:

2014. április 15. 

TDK szekció ülés időpontja: 

2014. május 06. 

Esélyért Díj 2013

2013-12-07

Esélyért Díj

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is meghirdetésre kerül az "Esélyért Díj".

Az Esélyért Dij pályázat űrlapja letölthető itt."Esélyért" Díj

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa támogatni kívánja a szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése.

"Esélyért" Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik. 
Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző jogok kihívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak. 

A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a 2013/2014-es tanévben pályázatot hirdet az "Esélyért" Díj elnyerésére, mely díj alapítását "A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban" c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt támogatta.

Az "Esélyért" Díj leírása:
1) Emlékérem, 
2) Oklevél. 

A pályázat benyújtásának feltétele:
- Miskolci Egyetem hallgatói jogviszony
- Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri konferencián bemutatott dolgozat
- A kari TDT írásos ajánlása.

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc bizottság rangsorának figyelembevételével.
A Díjat a következő ETDT ülésen a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes és az ETDT elnöke adja át.

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2014. január 10-ig az Intézményi TDK- t követően.Rezümé kötet 2013

2013-11-27
A 2013. évi TDK előadások kivonataiból készült Rezümé kötet letölthető itt.

2013. évi TDK Programfüzet

2013-11-14
A 2013. évi TDK Programfüzet letölthető a honlap Archivum mappájából is és itt.

2013. évi TDK időpontok

2013-06-06


 

2013. évi hírek

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklõdõt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa elfogadta a 2013. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidõket.

 

Jelentkezési határido:

2013. október 07 – 14 -ig

 TDK dolgozat beadása:

 megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

 Kari szekcióülések:

 2013. november 14 – december 06.

 Kari záróünnepségek:

 2013. december 02 – 12

2013. tavaszi TDK

2013-03-22

2013. évi tavaszi TDK

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklõdõt, hogy a Gépészmérnöki és Informatikai Kar TDT 
meghirdette a 2013. évi tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidõket.

Jelentkezési határido:

2013. április 29.

Kari szekcióülések:

 2013. május 16.

TDK Programfüzet 2012

2012-11-07
A 2012. évi TDK Programfüzet letölthető a honlap Archivum mappájából is és itt.

2012. TDK jelentkezés

2012-09-14

A 2012. évi TDK konferenciára való jelentkezés 2012. szeptember 20 -ától lehetséges.

Jelentkezés a TDK honlapon jelentkezési lappal elektronikusan onnan nyomtatva az ÖSSZEFOGLALÓ(1 oldalas Rezüme) leadásával, a kari TDT részére kinyomtatott és elektronikus formában.


A konferencia szekcióiról a kari/intézeti TDT elnökök és titkárok adnak tájékoztatást.

2012. évi TDK időpontok

2012-05-30

2012. évi hírek

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklõdõt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa
2012. május 29-i ülésén elfogadta a 2012. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidõket.

Jelentkezési határido:

2012. október 08.

 TDK dolgozat beadása:

 megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

 Kari szekcióülések:

 2012. november 05 - 26

 Kari záróünnepségek:

 2012. november 21 – 26

Esélyért Díj 2011

2011-11-30
Az Esélyért Dij pályázat űrlapja letölthető itt.

Az Esélyért díj pályázatok leadási határideje 2012. január 03-ig meghosszabodott. A pályázatok leadása a téli szünet miatt, december 21 - 31-e közti időszakban nem lehetséges.

TDK Programfüzet 2011

2011-11-17
A TDK Programfüzet letölthető a honlap Archivum mappájából is és itt.

Esélyért Díj

2011-11-17

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is meghirdetésre kerül az "Esélyért Díj".


"Esélyért" Díj

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa támogatni kívánja a szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése.

"Esélyért" Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik. 
Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző jogok kihívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak. 

A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a 2011/2012-es tanévben pályázatot hirdet az "Esélyért" Díj elnyerésére, mely díj alapítását "A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban" c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt támogatta.

Az "Esélyért" Díj leírása:
1) Emlékérem, 
2) Oklevél. 

A pályázat benyújtásának feltétele:
- Miskolci Egyetem hallgatói jogviszony
- Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri konferencián bemutatott dolgozat
- A kari TDT írásos ajánlása.

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc bizottság rangsorának figyelembevételével.
A Díjat a következő ETDT ülésen a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes és az ETDT elnöke adja át.

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2011. december 30-ig az Intézményi TDK- t követően.2011 TDK Jegyzőkönyv

2011-11-11
A 2011. évi TDK Jegyzőkönyv minta és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető itt!

2011 TDK dolgozatok feltöltése

2011-11-04
Tájékoztatásul felhívnánk minden kedves TDK-zó hallgató és konzulens figyelmét, hogy a honlapunkra való dolgozatok feltöltésénél az Internet Explorer böngésző ajánlott!

XXX.Jubileumi OTDK Emlékérem Kitüntettjei

2011-11-02

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Elnöksége a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából a diáktudományos tevékenységet támogató, abban kiemelkedő eredményeket elérő tudományos, felsőoktatási és közéleti szereplők elismerésére megalapította a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Konferencia Emlékérmet, amelyet egyetlen alkalommal, 2011-ben, a TDK 60. "születésnapján" összesen 200 főnek ítélt oda.

Az OTDT testülete ügy döntött, hogy a Miskolci Egyetemről a tudományos diákköri mozgalomért végzett sokéves áldozatos munkájukat az alábbi oktatóknak köszöni meg:

1. Dr. Görgényi Ilona (ÁJK)

2. Dr. Varga Zoltán (ÁJK)

3. Fekete Sándor (BTK)

4. Dr. Kabdebó Lóránt (BTK)

5. Dr. Szintay István (GTK)

6. Dr. Bokányi Ljudmilla (MFK)

7. Dr. Roósz András (MAK)

8. Dr. Mang Béla (GÉIK)

9. Dr. Palotás Árpád Bence (MAK)

 (http://gtk.szie.hu/datadir/content/file/2011/felhivasok_hirek/xxx_otdk_emlekerem_kituntetettek_gtkhonlapra.pdf )

A Kitüntetés átadása 2011. október 27-én megtörtént.

Eme jelentős elismeréshez tiszta szívből gratulálunk.

2011. évben Mestertanár Aranyérem kitüntetés

2011-10-03
2011. évben Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült:

Dr. Pásztorné dr. Erdős Éva egyetemi docens

2011 TDK időpontok

2011-09-19

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklődőt, hogy a

Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa az alábbi felhívást teszi közzé

Tudományos Diákköri Konferencia háromfordulós rendszer. Az első fordulóban a felsőoktatási intézmények és karaik helyi konferenciáin ismertetik a fiatal szerzők a mester-tanítvány közös munkálkodás során születő kutatási eredményeiket összefoglaló pályamunkáikat. Szakértő zsűrik bírálják el a műveket, és választják ki azokat, amelyeket javasolnak az OTDK-n történő megmérettetésre. A XXXI OTDK részvételhez a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti 2011-2012. tanévi intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáját melynek határideje

Jelentkezési határidő:

2011. október 14. (péntek)

TDK dolgozatok beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2011. november 21-december 2,

Kari záróünnepségek:

2011. november 28 - december 2.

 

Jelentkezés a TDK honlapon jelentkezési lappal elektronikusan onnan nyomtatva az ÖSSZEFOGLALÓ(1 oldalas Rezüme) leadásával, a kari TDT részére kinyomtatott és elektronikus formában.

Egyetemünk nyert TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010 pályázaton, amiben a TDK is jelentős támogatást kapott. A projektben lehetőség nyílik absztrakt kötet kiadására, amivel  megújítjuk a hagyományos programfüzetet. Ennek szerkesztése és kivitelezése több időt igényel, ezért kérjük a határidők korrekt betartását.

A konferencia szekcióiról a kari/intézeti TDT elnökök és titkárok adnak tájékoztatást. 

Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája

2011-07-26

Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája

A PSAT történetében eddig 8 konferencia került megrendezésre. Az első két évben Budapest volt a helyszín, első alkalommal 1992-ben, majd másodszor 1994-ben a Magyar Tudományos Akadémia adott otthont a konferenciának. 1996-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen vendégeskedtünk, ahol a konferencia rendezését már nem az OTDT titkársága vállalta, hanem az érmesek végezték. Ebben az évben a főrendező címet Saman Kothalawala vette magára, majd ez a két évvel későbbi, Szegeden megrendezett konferencián Osvay Károlyra szállt át. Az 1998-as, IV. konferencia a Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Konferenciájával együtt került megrendezésre. 2000-ben az ország nyugati része következett, Jánoska Ferenc jóvoltából néhány emlékezetes napot tölthettünk hazánk "leghűségesebb városában", Sopronban. Ezt 2003-ban követte a Balogh Judit által fémjelzett Miskolci konferencia, majd 2004-ben pedig a Dr. Radnai Márton és Falusi Eszter által szervezett Gödöllői konferencia. 2006-ban pedig Pécs adott helyet az Aranyérmesek legújabb konferenciájának, melynek házigazdája Korsósné Delacasse Krisztina volt. 2008-ban Kaposváron volt a konferencia, szervezője pedig Szabari Miklós volt.
 
A PSAT tizedik, jubileumi konferenciáját 2010-ben Budapesten tartottuk, melynek szervezője Kolossa Sándor és Barbarics Tamás voltak. A 2012-ben várható következő konferencia házigazdája ismét Szeged, főszervezője Harsányi Szabolcs Gergő lesz.

Az általában november végén megrendezett konferenciák mindegyikére jellemző volt, hogy remek hangulatban hallgathatta meg a közönség az Aranyérmesek által tartott előadásokat, amelyeket három szekcióban, a humántudományok, az élő- és az élettelen természettudományok köré csoportosulva tartottunk, megpróbálva ügyelni arra, hogy egy időben minél kevesebb párhuzamos előadás legyen, így nyújtva lehetőséget arra, hogy a legtöbb előadás meghallgatására legyen mód.

Ez jó lehetőség arra, hogy mindenki nyerjen egy kis kitekintést a saját, jól ismert szakterületéről, és egyben  esélyt ad arra, hogy teljesen váratlan segítségeket kapjon az illető előadó az őt foglalkoztató problémához. (Erre jó példa volt az az eset, amikor egy orvos az előadásban elmondta, hogy a hangokat könnyedén tudják rögzíteni, azt is tudják, hogy mit kellene kiolvasni a felvett adatokból, de nem képesek meghatározni a keresett jelet. Ekkor a közönség soraiból egy fizikus könnyedén megadta a segítséget - Fourier transzformálni kell! A megoldás azóta sikeresen működik.)

A szekciókban az elnökséget a hazai tudományos élet prominens személyiségei, akadémikusok látták el ezáltal biztosítva a konferencia tudományos színvonalát. A konferencia után megjelenő kiadványban szereplő tudományos összefoglalók hazai publikációnak számítanak, hiszen a kötetek ISBN számmal rendelkeznek.

A konferenciákon immáron szokássá vált, hogy a tudományos munkán kívül szociális programok is szórakoztatják a résztvevőket. Ilyen program volt a Parlament megtekintése, a debreceni Munkácsy múzeumban a Trilógia megtekintése, illetve egy szép templomi hangverseny meghallgatása, a szegedi konferencia idején az Ópusztaszeren lévő Feszty körkép megtekintése. A soproni konferenciának a színvonalát az emlékezetes szarvas-pörkölt vacsora mellett a nagycenki Széchenyi kastély megtekintése és Széchenyi szobrának a megkoszorúzása is emelte. Gödöllőn megtekintettük a nemrég felújított Grassalkovich kastélyt, míg Pécsett az első nap városnézést, második nap pedig Villányi kirándulást szerveztünk. Kaposvárról Bőszénfára kirándultunk, ahol meghallgatjuk a környék nevezetességét, a szarvasbőgést is. Mivel a Budapesti konferencia főrendezője a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt, az érmesek egy mini "hadgyakorlaton" vettek részt Ócsán.

Pályázati Felhívás

2011-01-07

Pályázati Felhívás

"Esélyért" Díj

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa támogatni kívánja a szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és meg kívánja nyerni a hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése.

"Esélyért" Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat készítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik.
Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmek alatt különböző társadalmi csoportok, rétegek egymástól elkülönült harcait értjük, hiszen e mozgalmak szereplői más-más tulajdonságuk alapján szenvedtek és szenvednek el hátrányokat a társadalmi élet színterein, így természetszerűleg törekvésük is különböző jogok kihívására irányult. (Az esélyegyenlőségi politika három nagy területe a nemek közötti, a fogyatékosságügyi, valamint az etnikai alapú egyenlőséggel foglalkozik.) A specifikumok mögött azonban általános elveket és értékeket találunk, így ezek a harcok valahol egy tágabb spektrumban mégis összefonódnak.

A Tudományos Diákköri Tanács Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az ETDT a 2010/2011-es tanévben pályázatot hirdet az "Esélyért" Díj elnyerésére, mely díj alapítását "A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban" c. (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) projekt támogatta.

Az "Esélyért" Díj leírása:
1) Emlékérem, mely Tóth Sándor Kossuth díjas szobrászművész alkotása.
2) Oklevél. A díj odaítéléséről szóló, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke, az Egyetem Rektora által aláírt okirat.

A pályázat benyújtásának feltétele:
- Miskolci Egyetem hallgatói jogviszony
- Dokumentált tudományos munkásság, a díjazás évében vagy megelőző diákköri konferencián bemutatott dolgozat
- A kari TDT írásos ajánlása.

A Díjat az ETDT ítéli oda, az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc bizottság rangsorának figyelembevételével.
A Díjat a következő ETDT ülésen a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes és az ETDT elnöke adja át.

A pályázatot személyesen a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon Lehoczkyné Tóth Alexandrának lehet benyújtani 2011. január 24-ig.

A pályázathoz benyújtandó adatlap letölthető itt.

egyetemi digitális adattár

2010-10-19

A hallgatóknak a TDK dolgozatokat elektronikus formában CD-n, PDF
formátumban a Könyvtár, Levéltár, Múzeum részére kell leadni az
Olvasószolgálaton (ne Bajusz Ágnest keressék).

Az átvétel menete:
A könyvtáros kolléga átveszi CD-n a dolgozatot. A hallgató kap egy
nyilatkozatot, melyet kitölt. Amíg a hallgató kitölti az űrlapot, a
könyvtáros megvizsgálja a lemezt, ellenőrzi, hogy vírusmentesek-e a fájlok.
Ha minden rendben van, akkor az űrlapon igazolja az átvételt és lemásolja az
űrlapot, hogy nálunk is maradjon egy példány a CD-vel együtt. Az eredetit
visszaadja aláírva és lepecsételve a hallgatónak. Ez az igazolás a hallgató
részére.

A dolgozatok a könyvtár adatbázisában (MIDRA elnevezésű repozitórium) fel
lesznek dolgozva, természetesen először csak a metaadatok lesznek
nyilvánosak, a teljes szövegek csak később, amikor az megengedetté válik.

2010. évi felhívás

2010-09-27

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklődőt, hogy a

Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa

2010. június 16-i ülésén elfogadta a 2010-2011. tanévi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidőket.

 

Jelentkezési határidő:

2010. október 15. (péntek)

TDK dolgozatok beadása:

megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre

Kari szekcióülések:

2010. november 05-26.

Kari záróünnepségek:

2010. november 22 - december 3.

 

Jelentkezés az ADATLAP és az ÖSSZEFOGLALÓ leadásával, a kari TDT részére kinyomtatott és elektronikus formában.

Az ADATLAP letölthető: TDK jelentkezési lap

A konferencia szekcióiról a kari/intézeti TDT elnökök és titkárok adnak tájékoztatást.
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a dolgozatokat elektronikus formában PDF
formátumban a Könyvtár, Levéltár, Múzeum részére le kell adni Bajusz
Ágnes kolléganőnél (konagnes@uni-miskolc.hu, tel: 16-61-es mellék,
fsz. 31. szoba), csak ennek igazolásával mutathatják be a konferencián.
A dolgozatok nem válnak olvashatóvá, az egyetemi digitális adattárba
(MIDRA) kerülnek be. A dolgozatokhoz kérjük, adják meg a legjellemzőbb
tárgyszavakat.


A legjobb az lenne, ha e-mailben küldenének, és abban adnának meg a
tárgyszavakat.

2009. évi hírek

2010-09-01

Tisztelettel értesítünk valamennyi érdeklõdõt, hogy a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa
2009. szeptember 23-i ülésén elfogadta a 2009. évi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez tartozó határidõket.

Jelentkezési határido: 2009. október 16.
 TDK dolgozat beadása:
 megállapítása a karok TDK szervezeteinek hatásköre
 Kari szekcióülések:
 2009. november 16.30
 Kari záróünnepségek:
 2009. november 25-december 7

 

Jelentkezés az ADATLAP és az ÖSSZEFOGLALÓ leadásával, a kari TDT részére kinyomtatott és elektromos formában.

2009. évben Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesültek

2010-09-01

Név

Témavezetõ

Juhász Borbála (MAK)

Dr. Dúl Jenõ egyetemi docens

Siposné Nándori Eszter (GTK)

Dr. Borsányi László egyetemi docens

Tóth Pál (MAK)

Dr. Szemmelveisz Tamásné egyetemi docens Dr. Török Tamás tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2009. évben Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesültek

2010-09-01
 • Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra intézetigazgató, egyetemi docens
 • Dr. Szemmelveisz Tamásné egyetemi docens
 • Dr. Olajos István egyetemi docens
 • Csiszárik Miklós egyetemi adjunktus